OM AVISA-VEST

Avisa-Vest skal engasjere og gi ny innsikt!

Nettavisen Avisa-Vest dekker vårt langstrakte land. Her finner du reportasjer, kronikker og analyser som tar tak i næringsliv, sport, akutte-nyheter, økonomi og mange andre interessante emner. Vi skal være en frittstående partipolitisk uavhengig nettavis. Redaksjonen skal ha som oppgave å lage et nettavis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad.

Avisa-Vests kjerneverdier:
– Uredd
– Nytenkende
– Engasjert
– Troverdig

Redaksjonen

Redaktør
Sandor Dahl
E-post: sd@avisa-vest.no
Telefon: 53 21 52 79 | 458 19 169

Journalist
Marius Alvheim
E-post: ma@avisa-vest.no
Telefon: 53 21 52 79

Journalist | Mediegrafiker
Kristian Eik 
Telefon: 53 21 52 79 | 482 56 214
E-post: kristian.eik@avisa-vest.no

Fotojournalist | Researcher
Frode Ellingsen
E-post: redaksjon@avisa-vest.no
Telefon: 53 21 52 79