Om Avisa-Vest

Avisa-Vest skal engasjere og gi ny innsikt!

Avisa-Vest er en nettavis som holder til på Vestlandet. Vi skal være et frittstående partipolitisk uavhengig nyhetsnettsted. Vårt generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Vi skal møte folk og fortelle gode historier og relevante nyheter. Redaksjonen skal ha som oppgave å lage et nyhetsnettsted som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad.

Avisa-Vest»s kjerneverdier:
– Uredd
– Nytenkende
– Engasjert
– Troverdig


Redaksjonen

Ansvarlig nettredaktør
Sandor Dahl
E-post: sd@avisa-vest.no
Tel: 53 21 52 79 | 458 19 169

Fotograf/Journalist
Marius Alvheim
E-post: ma@avisa-vest.no
Tel: 53 21 52 79

Fotograf/Journalist
Kristian Eik 
Tel: 53 21 52 79 | 482 56 214
E-post: kristian.eik@avisa-vest.no

Frilansfotograf/Researcher (Krim)
Frode Ellingsen
E-post: redaksjon@avisa-vest.no
Tel: 53 21 52 79