Nye parkeringsregler innføres 1. april i Bergen sentrum

Nye parkeringsregler for el-bil, boligsonekunder og besøkende i sentrum innføres 1. april.

Her er de viktigste endringene i den reviderte boligsoneforskriften: 

Reduserer maks antall parkeringstillatelser fra to til en per boenhet

Etter den nye forskriften kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen, uavhengig av om man har el- eller fossilbil. 

Betaling for besøkende elbiler

Fra 1. april blir det innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29. Prisen blir den samme som for andre biler, som i dag er 10 kroner per time. 

– Formålet med endringen er å ivareta hensikten med boligsoneordningen, nemlig å prioritere beboerne. Mange har i dag problemer med å finne parkeringsplass i egen boligsone, som følge av at alle el-biler har parkert gratis. Alle endringene i boligsoneforskriften er i tråd med kommunens grønne strategi og Norges klimaforpliktelser, sier leder for parkeringsavdelingen, Arvid Heggestad.

Elbiler i boligsonen må registreres

For beboere i boligsonene er det fremdeles gratis å parkere med el- eller hydrogenbil i sonen de bor, men bilen må registreres hos Bymiljøetaten. Dette gjelder beboere i boligsone 8–29, elbilene i sone 1–7 er registrert fra før. Også eiere av el-bil kan kun ha én boligsoneavtale per boenhet. Endring i besøksparkering for sone 2-7 i sentrum.

– I boligsone 2-7 opphører ordningen om midlertidig besøksparkering i sentrum. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å kjøpe besøksparkering fra automat på Nøstetorget eller fra kundesenteret hos Bymiljøetaten. Dette betyr ikke at det ikke vil være parkeringsplasser i sentrum for besøkende. Besøkende kan for eksempel parkere i parkeringshus eller stå på plasser med avgiftsparkering i sentrum. 

Revidert forskrift om boligsoneparkering i Bergen ble vedtatt av Bystyret den 18.12.2019. Selve forskriften trer i kraft 14. februar, men for at beboerne i boligsonene skal få tid til å omstille seg vil Bymiljøetaten håndheve de nye reglene fra 1. april i år.