Norsk-svensk samarbeid om dronekjøp på om lag 160 millioner til politiet

De kommende årene blir det langt flere politidroner i tjeneste. Foto: Politiet.

Norsk og svensk politi går sammen om en droneanskaffelse til en totalverdi på 160 millioner kroner. Det melder Dronemagasinet.

Av: Sandor Dahl   2021-04-03 11:46:32 
  Sist oppdatert 2021-04-03 11:46:33 

Politiets Fellestjenester i Norge (PFT) skal sammen med Polismyndigheten og Kustbevakningen i Sverige inngå rammeavtaler for anskaffelse av droner. Avtalen innebærer anskaffelse av dronesystemer (unmanned aerial systems – UAS).

– Det er besluttet å videreføre dronebruk i politiet, og vi skal utdanne opptil hundre dronepiloter totalt de kommende 18 månedene. Dette er en rammeavtale for hele det norske og hele det svenske politiet, for å dekke våre behov for UAS-systemer de nærmeste 2-4 årene. De ulike politidistriktene kan gjøre avrop på denne avtalen etter å ha utdannet sine piloter sier politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge, som har fagansvaret for droner i politiet, til magasinet.

Fire typer dronesystemer 

I anskaffelsen, som gjennomføres av Politiets Fellestjenester (PFT) på vegne av de andre involverte, inkluderer fire UAS-klasser/droner:

  • UAS klasse A: Foto/åsted: Formålet med disse dronene er å sette politiet i stand til å utarbeide dokumentasjon av åsteder.
  • UAS klasse B: Liten observasjon: Formålet med disse dronene er å sette politiet i stand til å løse oppdrag med akutte observasjonsbehov.
  • UAS klasse C: Medium observasjon: Formålet med disse dronene er å sette politiet i stand til å løse langvarige observasjonsoppdrag.
  • UAS klasse D: Innendørs: Formålet med disse dronene er å sette politiet i stand til å løse observasjon-oppdrag innendørs.

Spesielt for klasse B og C kommer politiet til å legge vekt på at dronene tåler litt røffere «nordisk» vær, noe politioverbetjent medgir politiet ikke har tatt tilstrekkelig høyde for tidligere.

Det kan gis tilbud på alle fire klassene separat. Rammen på de fire delkontraktene er estimert til henholdsvis 12, 75, 56 og 17 millioner kroner. Tildelingskriteriene er ulike for de forskjellige klassene. For klasse A vektlegges pris/kvalitet 90/10, mens i klasse D er dette forholdet 30/70.

Avtalen skal også inkludere nødvendig utstyr, tilbehør, reservedeler, opplæring og servicetjenester.

I dag har den svenske Polismyndigheten cirka 350 droner, mens norsk politi har cirka 50, ifølge Dronemagasinet, som skriver videre at norsk politi forventes å øke antall droner til minst 245.

Rammeavtalen har en varighet på 24 måneder, med opsjon på forlengelse med 1+1 år.