Norge sender medisinsk personell til Nord-Italia

31. mars ba helsemyndighetene i Lombardia-regionen i Italia om bistand. Nå sender Norge et medisinsk team med 20-25 sykepleiere, leger og logistikkpersonell.

KORONAVIRUSET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) opplyser at helsepersonellet vil være tilbake i Norge før den antatte smittetoppen.

Helseminister Bent Høie (H) mener at dette er det riktige tidspunktet for å bistå et land som står overfor enorme utfordringer. Det offisielle dødstallet i Italia er det høyeste i verden og nærmer seg 16.000.

Norske helsemyndigheter vurderer at situasjonen i Norge er håndterbar, og at den ventede smittetoppen fortsatt ligger et stykke fram i tid.

– Vi har kontroll på smittesituasjonen i Norge, mens Italia er på toppen av krisen, sier Høie.

Kan høste erfaringer

Norge skal bidra med 20 til 25 sykepleiere, leger og logistikkpersonell som kommer fra sykehus over hele landet. Belastningen på hvert enkelt sykehus blir dermed liten, og verdien av dette teamet vil være større i Italia, mener helseministeren.

Han peker også på at italienske leger har tatt seg tid til å være med på videokonferanser og til å dele sine erfaringer med Norge, og at dette har gjort oss bedre i stand til å planlegge.

– Det norske temaet kommer til å få kunnskap og erfaringer med seg hjem som den norske helsetjenesten vil ha nytte av, sier Høie.

Europeisk solidaritet

Det var like før månedsskiftet at helsemyndighetene i Lombardia-regionen spurte om hjelp. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at det er nå vi alle viser hva solidaritet i Europa betyr i praksis.

– Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer, og det er fint å kunne bidra til å hjelpe Italia nå, som et av de hardest rammede landene, sier hun.

Det medisinske teamet er tilsvarende tidligere team som Norge i fjor sendte til både Den Demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet, og til Samoa under meslingutbruddet.

Godt mottatt

Gruppen som reiser, er under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Helsedirektoratet. Teamet skal være i Italia i fire uker, trolig i Bergamo.

De vil være ferdig med sin karantene etter utenlandsoppholdet før Norge når den antatte smittetoppen, opplyser departementene i en pressemelding.

– Vårt tilbud om å sende et medisinsk team blir tatt veldig godt imot. Tidligere i dag snakket jeg med min italienske kollega, Luigidi Maio, som ønsket å takke varmt for hjelpen, sier utenriksministeren.