– Norge boikotter ikke Qatar-VM

AVGJORT: Søndag arrangerte Norges Fotballforbund et ekstraordinært fotballting. Temaet var om Norge som nasjon skulle gå inn for en boikott av verdensmesterskapet i Qatar, som skal spilles i november og desember 2022. Foto: Skjermdump

Søndag arrangerte Norges Fotballforbund et ekstraordinært fotballting. Temaet var om Norge som nasjon skulle gå inn for en boikott av verdensmesterskapet i Qatar, som skal spilles i november og desember 2022.

I starten av den digitale forsamlingen kom det også reaksjoner på innkallingsprosessen. Ole Hallvard Dyrbekk fra Hasunds Hund FK mente NFF ikke hadde orientert klubbene godt nok om at påmeldingsfristen 11. juni ikke var absolutt. Han beskrev det som «uheldig».

Fotballpresident Terje Svendsen avviste kritikken. Han understrekte at innkallingen var i henhold til idrettens lover.

– 11. juni var en arrangementsteknisk frist. Den var der for å klargjøre fullmakter og ha tid til opplæring av digitale verktøy, men vi har aldri kunnet nekte klubber å melde seg på. Vi sendte bredt ut et nyhetsbrev om at man kunne melde seg på helt fram til tinghelgen, sa Svendsen.

Ba om gransking

Påstått press mot klubber som støtter boikott av Qatar-VM, ble et tema på søndagens ekstraordinære fotballting. Breddeklubben Trane ville ha en gransking.

Det har de siste dagene vært påstander om at personer i Norges Fotballforbund og fotballkretsene har lagt press på klubber som er boikottilhengere.

– Vi ber om at det gjennomføres en uavhengig gransking av om det har vært brukt utilbørlig press i denne prosessen og om spillereglene for fotballdemokratiet er blitt fulgt, sa Tranes delegat Martin Paulsen og fortsatte:

– I en politisk prosess er det naturlig at man fremmer sin sak. Samtidig er det viktig at dette foregår på en måte som gjør at ingen føler seg presset til å endre standpunkt av noen i maktposisjon. Det er også viktig at man opprettholder skillet mellom det å inneha et verv i fotballdemokratiet og det å være administrativt ansatt i forbund, krets eller klubb.

Det ble etter innlegget stemt over om forslaget skulle protokollføres. 251 stemte nei mot 243 på ja-siden.

– Spørsmålet om boikott 

Etter lang debatt om Norge skal boikotte Qatar-VM, med enn rekke synspunkter fra boikott-forkjempere og boikott-motstandere gikk delegatene inn for en avstemming.

368 av 551 delegater stemte imot boikott av Qatar-VM. Dermed ble det flertallet da 121 gikk inn for norsk boikott.

Dramaet var for øvrig ikke over ved boikott-avstemningen. For det hadde også kommet inn et benkeforslag fra Sportsklubben Trane om at Norges Fotballforbund pliktes til å komme med kraftig kritikk mot FIFA fra åpen talerstol.

Kritikken skal fremføres på neste FIFA-kongress, samt offentlig. Og skjer det ingen bedring, skal NFF kritisere FIFA på hver eneste kongress i årene fremover.

Dette forslaget fikk tilslutning med 289 mot 167 stemmer. FIFA-kongressen ble avholdt i forrige måned, men er årlig. Det betyr at Norges Fotballforbund må målbære kritikken før VM-start i november neste år.

MOT BOIKOTT: Nesten fem hundre delegater fra hele landet har talt: Norsk fotball kommer ikke til å boikotte fotball-VM i Qatar. Foto: Skjermdump fra fotballtinget

– Det er ingen vinnere eller tapere i denne saken. Vi vil ta et initiativ overfor supportergruppen, for å få en dialog, sånn at vi står sammen om det vi skal gjøre fremover, sier NFF-president Terje Svendsen etter at avgjørelsen var tatt.

På spørsmål fra NRK om hvordan NFF kan gjenreise tilliten hos norske fotballsupportere etter det som har vært en svært turbulent debatt det siste halvåret, svarer Svendsen at dette er noe de skal jobbe med umiddelbart.

– Jeg tror det bare er en måte å gjøre det på, og det er dialog og invitere dem inn og vise hvordan vi jobber. Det kommer vi til å ta initiativ til, allerede i morgen. Vi må snakke mer sammen og dele informasjon, slik at vi gjenreiser tilliten og samler fotballfamilien igjen, svarer Svendsen til kanalen.