Nordmenn drikker ikke mer under koronapandemien – viser tall fra SSB


Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å ha endret seg vesentlig siden i fjor.

Av: Sandor Dahl   2020-10-05 11:26:58 
  Sist oppdatert 2020-10-05 11:27:00 

Det er fortsatt 34 prosent som drikker alkohol ukentlig, mens 15 prosent ikke har drukket i det hele tatt sist år. SSBs undersøkelse om rusmidler og tobakk viser det var økning i alkoholsalg i Norge etter begrensning av svenskehandel og nedgang i taxfreehandel, men koronapandemien ser ikke ut til å ha påvirket alkoholforbruket.

85 prosent av nordmenn har drukket alkohol minst en gang i løpet av det siste året. Menn drikker mest. 37 prosent av menn har drukket alkohol en eller flere ganger hver uke, og 31 prosent av kvinnene.

Middelaldrende i aldersgruppen 45-66 år drikker oftest. Her opplyser fire av ti at de drikker alkohol minst en gang i uken. Eldre 67-79 år drikker nesten like ofte, men her har andelen som drikker hver uke gått noe ned fra 2019 til 2020. Rusundersøkelsen kartlegger for øvrig ikke drikkemønsteret for de aller eldste på 80 år og over. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse fra 2019 viser imidlertid at de drikker sjeldnere enn øvrige aldersgrupper, med unntak av de unge (16-24 år).

Selv om voksne og eldre drikker alkohol noe oftere enn de unge, drikker de sjeldnere enn ungdommen mye om gangen. 3 prosent av eldre i alderen 67-79 år, drikker ukentlig seks alkoholenheter eller mer ved en og samme anledning.