Forlatt lastefartøy driver i Norskehavet – Kystverket ber rederiet ordne opp raskt

Det er det nederlandske lastefartøyet «Eemslift Hendrika» som har problemer utenfor Ålesund Foto: Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Lasteskipet som sendte ut nødsignal i Norskehavet mandag driver tomt og forlatt ut i sjøen. Det er fare for at skipet kantrer, og drivstoff kan lekke ut.

Av: NTB   2021-04-05 11:54:50 
  Sist oppdatert 2021-04-05 23:44:27 

Kystverket opplyser mandag kveld til NTB at det er 353 kubikk råolje, 75 kubikk diesel og 10 kubikk smøreolje om bord i skipet.

– Fire personer blir værende igjen om bord i fartøyet for å stabilisere fartøyet, mandag kveld ble disse også evakuert av redningshelikopter nå er fartøyet forlatt. En person er skadd og tas med til sykehus. Kystverket og rederi jobber med videre plan for håndtering av fartøyet, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter.

Vaktoperatør Kjetil Hagen forklarer til NTB at skipet nå driver tomt og forlatt ut i havet, men at det er fare for at det vil kantre, noe som kan føre til en drivstofflekkasje.

– Per nå er redningsdelen av aksjonen avsluttet. Nå er det rederiet som har ansvaret for å se om de kan berge skip og last. Kystverket vil også følge opp om det er fare for lekkasjer, sier Hagen.

Kystverket har sendt et pålegg til rederiet og bedt om en plan for videre håndtering av skipet.

– Det går nå på autopilot, men det er ikke en situasjon som kan vare uendelig. Vi ber om en plan fra rederiet, og ønsker at ting skal skje så fort som mulig. Vi kan ikke gå dagevis med en situasjon som vi har nå, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket til NTB.

Kystvaktskipet Sortland er på vei fra Bergen til havaristen, men det er ekstremvær i området. Kystvaktskipet vil i utgangspunktet kun være der som observatør.

– Det vi først og fremst er opptatt av er at skipet ikke skal være til fare for andre skip og rigger. Vi er heller ikke interessert i at det skal kantre eller synke, da vi kan få en lekkasje, sier Mortensholm.

Skipet ligger rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund og har fått en slagside på cirka 30 grader.

Det er nå kun en fiskebåt i området som holder oversikt over skipet.

– Vårt inntrykk er at rederiet ser optimistisk på muligheten for å berge skipet, men vi forbereder oss også på at det kanskje ikke kan skje, sier Mortensholm.

Tolv om bord

Lasteskipet hadde totalt tolv personer om bord. Åtte av personene ble først hentet ut og fraktet til Ålesund lufthavn Vigra. Fire personer ble igjen om bord i fartøyet for å stabilisere skipet, men disse er nå hentet ut.

Ettersom skipet var utenfor radiodekning har ikke redningstjenesten hatt løpende kontakt med skipet.

Skipet har blant annet med seg et nytt 24 meter langt serviceskip på vei til AQS AS i Kolvereid i Trøndelag, skriver VG. Skipet har en verdi på 66 millioner kroner.

Lasten skal være intakt

Teknisk sjef Kristian Hjertvik i selskapet har vært i kontakt med selskapet de kjøpt båten gjennom, Moen Marin.

– Det som har skjedd er at thrustere, som har blitt fraktet under dekk, har løsnet og forskjøvet seg slik at skipet har fått slagside og tatt inn vann, sier han til VG.

Han sier videre at den informasjonen han sitter på er at dekklasten er uskadd og intakt.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge har lagt ut denne videoen fra redningsoperasjonen, tatt fra redningshelikopteret fra Florø.