NJ og MBL er enige om avtalemalen for frilansere: – Merkedag for NJs arbeid sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag.

NJ og MBL er enige om avtalemalen for kjøp og salg av frilansstoff. – Dette er en ordentlig gladmelding, endelig er avtalemalen her, sier Lisbet Jære, leder i NJ i en pressemelding.

Av: Redaksjonen   2020-09-14 14:23:12 
  Sist oppdatert 2021-02-26 13:11:48 

NJ og MBL anbefaler frilansere og oppdragsgivere om å ta malen i bruk.

Malen er basert på Rammeavtalen som ble  inngått mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforening om kjøp og salg av frilansstoff fra 2018.

Den gangen ble partene enige om å lage en mal som kan tas i bruk av den enkelte frilanser og oppdragsgiver. Det er denne malen som nå er på plass.

Ideen er at avtalemalen skal forenkle prosessen når er frilanser og oppdragsgiver skal inngå avtale. Gjennom avtalen blir partene enige om hva som selges/kjøpes, om opphavsrettigheter og om hvordan avtale honorarer og utgiftsdekning.

– Jeg er godt fornøyd med at vi nå er i mål med denne malen. Avtalemalen vil forhåpentlig forenkle prosessen med å inngå avtale i betydelig grad for begge parter, sier Marius Steen, advokat i Norsk Journalistlag.

I mål

NJ og MBL anbefaler frilansere og oppdragsgivere om å ta malen i bruk.

– Dette er en merkedag for NJs arbeid for å gjøre frilansernes arbeidshverdag mer forutsigbar, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag.

– Da vi sammen med MBL laget rammeavtalen for frilanserne var det en viktig forutsetning at vi skulle bli enige om en kontraktsmal. Nå er vi i mål. Jeg håper det bidrar til at det blir enklere for frilansere og oppdragsgivere og inngå avtaler, sier Frantzen.

– Det er lagt ned mye godt arbeid for å lage en god mal. Erfaringene som nå gjøres fremover blir viktige i det videre arbeidet for å sikre frilansernes vilkår, sier Frantzen.

Leder av juridisk avdeling i MBL Pernille A Børset mener at malen er et godt verktøy som medlemmene kan ta i bruk ved inngåelse av frilansavtaler.

– Malen er enkel og grei, og sikrer at avtalen som inngås med frilanseren er i tråd med rammeavtalen. Vårt håp er at bruk av malen fører til at klargjøring rundt overgang av rettigheter. Honorar må på vanlig vis forhandles direkte med den enkelte frilanser, og malen viser til det som er avtalte prinsipper for honorarforhandlingene, sier leder av juridisk avdeling i MBL Pernille A Børset.

– Gladmelding!

Lisbeth Jære, leder i NJ Frilans, gleder seg over at avtalemalen er på plass.

– Dette var en ordentlig gladmelding å få på en mandag, endelig er avtalemalene på plass! Frilanserne vil nå stå mye sterkere når de tar på seg oppdrag for MBL-medlemmer, sier Lisbet Jære, leder i NJ Frilans.

– En av mange fordeler ved å bruke kontraktsmalene er at en på forhånd kan klarere rettigheter vedrørende videresalg og stoffutveksling. Den viser også til paragraf 9 i rammeavtalen der det står at honorarer skal avtales med utgangspunkt i blant annet lønnsnivået til de fast ansatte i redaksjonen.  Håpet er at det dermed blir lettere å få gjennomslag for NJs veiledende satser, sier Jære.

Hun er også glad for at malen er i en enkel språkdrakt.

– Jeg er veldig glad for å se at malene er i en språkdrakt som jeg tror frilansere flest kan forstå. Dette har vi i styret jobbet for å få til, sier Jære.

- - - - ANNONSE - - - -