Nils-Petter blir ny etatsdirektør i Etat for helsetjenester i Bergen.

Nils-Petter Borge blir ny etatsdirektør i Etat for helsetjenester i Bergen. Det skriver Bergen kommune i en pressemelding mandag.

Av: Sandor Dahl   2021-02-01 12:21:30 
  Sist oppdatert 2021-02-01 12:21:32 

Borge tar over jobben etter Brita Øygard, som valgte å fratre stillingen i desember i fjor etter massiv støy i etaten.

Han kommer i fra stillingen som assisterende kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune, og har tidligere vært rådmann i Fusa kommune og kommunalsjef for helse og omsorg i Os kommune. Han er utdannet psykiatrisk sykepleier.

– Vi er veldig glade for å ha fått en så erfaren leder for en etat som gir svært viktige tjenester til innbyggerne i Bergen. Etaten har lagt bak seg en krevende tid og den nye etatsdirektøren vil sammen med de ansatte jobbe med å finne en god vei videre. Vi jobber nå med å forberede gjennomføringen av en arbeidsmiljøundersøkelse som vil være et godt verktøy for den nye etatsdirektøren, sier Kjell Wolff, kommunaldirektør for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, i pressemeldingen.

Borge selv sier at han ser frem til å jobbe i spissen av helsefeltet i Norges nest største by.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med ansatte og ledere og utfordringsbildet i etaten. Jeg har en variert bakgrunn fra mange deler av det kommunale tjenesteapparatet som jeg tror blir nyttig i denne jobben, sier Nils-Petter Borge.

Borge har tre måneders oppsigelse fra sin nåværende stilling og inntil da vil Anne-Lise Hornæs som har vært konstituert i stillingen til nå fortsette i stillingen.

- - - - ANNONSE - - - -