NHO: – NAF lar vær å ta ansvar. De lukker øynene for alle andre interesser enn sine egne.

VEKTERSTREIKEN: (Avisa-Vest) – Dette vitner om en mangel på respekt for vekterne som utøver en viktig samfunnsmessig oppgave hver dag, svarer NAF.

Av: Sandor Dahl   2020-11-25 13:14:09 
  Sist oppdatert 2020-11-25 13:14:11 

Avisa-Vest har igjennom flere reportasjer dekket den pågående vekterstreiken som nå har vart i ni uker. Redaksjonen har over lengre tid jobbet med å få svar fra NHO Service og Handel på spørsmål knyttet til vekterstreiken. Tirsdag kveld svarer NHO-lederen igjennom Informasjonssjef Baard Fiksdal i NHO Service og Handel på våre spørsmål.

Arbeidsmandsforbundet varslet seinest mandag at de tar ut ytterligere 85 vektere fra fredag 27. november kl. 24.00. Les mer her: https://avisa-vest.no/arbeidsmandsforbundet-varsler-nye-uttak-i-vekterstreiken-tar-ut-ytterligere-85-vektere/

– Når kan man forvente seg en løsning på den pågående konflikten?

– Vi er når som helst villig til å sette oss til forhandlingsbordet, men så langt har alle tilbud blitt avvist. Våre bedrifter innen sikkerhetsbransjen er alvorlig rammet av konflikten, i et år med en historisk pandemi som gjør at de allerede hadde nesten 1000 permitterte medarbeidere. Streiken går også ut over kundene av bedriften som er avhengige av disse tjenestene, slik at situasjonen er krevende for mange, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Vil NHO gå i dialog igjen med NAF? Dere har kommet til en enighet med Parat og hva er det som gjør at man ikke klarer å oppnå det samme med NAF?

– Det er NAF som må svare på hvorfor de forlanger mer enn alle andre i dette oppgjøret. De har sagt nei til tilbud som er bedre enn det mange andre i dette oppgjøret har sagt ja til. Vi håpet at NAF ville gå inn på den samme gode avtalen som Parat har gjort, og bevisbyrden ligger nå på NAF, som fortsetter å streike etter at de har mottatt et godt tilbud, som går over rammen for årets frontfag, altså det som ble satt som tålegrensen for årets lønnsoppgjør av industrien, sier Kaltenborn.

Hun sier videre NAF lar vær å ta ansvar, og de lukker øynene for alle andre interesser enn sine egne. Å fortsette en streik som kjører arbeidsplasser i senk, og som utsetter tredjepart for farlige situasjoner, er svært skuffende av en part i arbeidslivet når de har mottatt tilbud på mange av de punktene de mente var viktige for dem.

– Hva vil du si til de som er tredjepart opp i dette som bli rammet av den pågående streiken?

– Det er NAF som må ta ansvar for streikuttaket og hvordan dette rammer tredjepart. Vi har nådd enighet med Parat for flere uker siden, sier Kaltenborn.

– Vi ser at smitten ikke flater ut og vekterne gjør en enorm innsats – er du redd for at om man ikke blir enig at det vil gå utover liv og helse til slutt?

– Vi har lenge vært bekymret for at konflikten skaper utrygghet ved kollektivknutepunkt, at vekterne er fraværende i en periode der det er behov for dem på kjøpesentre under Black Week og julehandel, og skaper farlige situasjoner ved at vaktsentraler og alarmsentraler nå ikke er bemannet som før. Vi mener at det er uansvarlig å fortsette en streik som nå har vart over to måneder, og hvor ingen nå skjønner hva som skal til for å få en slutt på det, sier NHO-lederen.

NAF-leder: – Dette er et forsøk på splitt og hersk som ikke er en seriøs arbeidsgiverforening verdig

Avisa-Vest har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen hos Arbeidsmandsforbundet om kritikken NHO retter mot forbundet. Kommunikasjonssjef Trond Erik Thorvaldsen svarer i en e-post at de vil komme tilbake med et tilsvar i løpet av dagen.

Ved 14-tiden tirsdag svarer forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) på kritikken i en e-post til Avisa-Vest skriver hun:

– Jeg registrerer at NHO Service og Handel ikke tar ansvar for den situasjonen de har satt sikkerhetsbransjen i. Den type uansvarlighet hadde vi ikke forventet av den nest største landsforeningen i NHO. De setter hele sikkerhetsbransjen som en seriøs samfunnsaktør på spill ved å fortsette denne konflikten, sier Johansen.

– NHO Service og Handel har møtt oss med kontant avvising av alle våre forslag til løsning, og vi reagerer sterkt på at de ikke står ved forpliktelsene som ligger i Vekteroverenskomsten om å bringe vekterlønnen nærmere gjennomsnittlig industriarbeidarlønn, sier hun.

– Jeg reagerer også på avtalen de har inngått med det desidert minste forbundet i bransjen, hvor de setter hele fastlønnsordningen på spill og ønsker at de ansatte i bransjen skal miste en fast og forutsigbar lønn. Dette er et forsøk på splitt og hersk som ikke er en seriøs arbeidsgiverforening verdig, sier forbundslederen.

Jeg vil til slutt minne om at Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) er en organisasjon med et bredt medlemsdemokrati og at kravene som vi fremmer er helt legitime krav som kommer fra våre medlemmer i bedriftene tilsluttet NHO Service og Handel. Det er de ansatte i disse bedriftene som til slutt blir rammet av den uansvarligheten NHO Service og Handel her fremviser.

– Dette vitner om en mangel på respekt for vekterne som utøver en viktig samfunnsmessig oppgave hver dag, sier Johansen avslutningsvis.

- - - - ANNONSE - - - -