NHO Mat og Drikke: – Et historisk avgiftskutt som virkelig monner

– Dette er virkelig store avgiftskutt og avgjørende gjennomslag for norske mat- og drikkebedrifter, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2020-12-01 19:26:53 
  Sist oppdatert 2020-12-01 19:26:55 

Med økt produksjon og salg i Norge vil bedriftene øke verdiskapingen og kan både trygge eksisterende og skape nye og viktige arbeidsplasser over hele landet, sier han til enigheten som ble lagt frem av Frp og regjeringspartiene i Stortinget tirsdags kveld. 

– Kuttene vil bidra til å redusere grensehandelen, og vil flytte viktige arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge, sier Haas Brubakk.

– I vår svarte 49 prosent av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke at de fryktet å miste verdiskaping til grensehandelen; med avgiftskuttene viser Fremskrittspartiet (FrP) og regjeringspartiene at de har tatt bedriftenes frykt på alvor. FrP skal ha veldig mye av æren for avgiftskuttene. De har gjort en solid jobb med å sette saken høyt på prioriteringslisten sin i budsjettforhandlingene med regjeringen, og vi setter stor pris på at regjeringspartiene har kommet FrP i møte, sier han.

– Perioden med stengte grenser har vist oss hvor stor og omfattende grensehandelen er. Mange av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke har økt produksjonen sin og ansatt flere for å møte den økte etterspørselen etter brus, godteri, øl og vin. Det har med all tydelighet vist hvilket potensial som ligger i avgiftskuttene. I en tid med økende arbeidsledighet, trenger vi alle de nye arbeidsplassene vi kan få og vi trenger å sikre de arbeidsplassene vi kan. Det har vi nå en mulighet til, og her har regjeringspartiene sammen med FrP lagt et viktig grunnlag, sier Haas Brubakk..

Han understreker at det er viktig at disse avgiftskuttene skal komme forbrukerne til gode.