Nedgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene sank med 2,0 prosent i Bergen i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent.

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,7 prosent), Trondheim (+0,5 prosent), og Oslo (+0,2 prosent), melder Eiendom Norge.

De siste 12 månedene har boligprisene i Bergen steget med 8,6 prosent. Det er svakere enn i Stavanger (+9,4 prosent) og Trondheim (9,2 prosent), men sterkere enn i Oslo (+7,2 prosent).

Det har i september blitt solgt 655 boliger i Bergen. Det er 9,7 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 5.852 boliger (+7,9).

Det har i september blitt lagt ut 603 boliger for salg. Det er 9,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 6.117 boliger.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 22 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 35 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.397.740