Narvik Ishockeyklubb tapte ovenfor NIHF i Oslo tingrett – må betale over 100.000 i saksomkostninger

Oslo tingrett har i dag avgitt sin kjennelse i saken mellom Narvik Ishockeyklubb og Norges ishockeyforbund.

Vis innlegg

Narvik ishockeyklubb begjærte midlertidig forføyning overfor Norges ishockeyforbund på bakgrunn av pandemien. der serieslutten ble avgjort og endte med at klubben rykket ned til 1. divisjon.

Oslo tingrett har fredag konkludert med at Norges ishockeyforbund ikke har gjort noe gale i denne saken og at de dermed ikke vil ta begjæringen fra Narvik ishockeyklubb om midlertidig forføyning til følge.

Svært lettet

– Jeg er glad for rettens konklusjon og håper vi nå kan gå videre. Norsk ishockey fortjener nå at vi bruker energien på å planlegge kommende sesong og ikke minst gleder oss over VM som starter denne helgen, uttaler ishockeypresident Tage Pettersen i en pressemelding.

– Forbundsstyret har siden i fjor høst vært opptatt av så stor grad av forutsigbarhet som mulig for lagene i de to øverste divisjonene. Pandemien har vært utfordrende for oss alle. Vi er derfor glade for Oslo tingretts kjennelse, avslutter Pettersen.

Narvik Ishockeyklubb må også betale kr 120 000 kroner i saksomkostninger til Norges Ishockeyforbund innen to uker etter forkynnelse av denne kjennelsen.

Hele kjennelsen fra Oslo tingrett ligger tilgjengelig her.