NAF: Presentert til NHO nytt forslag til løsning på vekterstreiken

– Dette er et forslag som kan bringe denne konflikten til en løsning sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2020-12-01 15:53:56 
  Sist oppdatert 2020-12-01 16:54:32 

– Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag sendt over et nytt løsningsforslag til NHO Service og Handel i tilknytning til vekterstreiken, sier Johansen.

Løsningsforslaget innebærer ikke økonomiske endringer utover det som allerede ligger i oppgjøret, men inneholder tekstmessige presiseringer, blant annet den legitime retten til fastlønn for vektere. Konsekvensene for sikkerhetsbransjens kunder er nå så store at begge parter må være seg sitt ansvar bevisst og bidra til en løsning.

De gjenstående punkter i forhandlingene er ikke av en slik karakter at arbeidsgiverne kan forsvare å lamme store deler av virksomheten hos egne kunder, skriver forbundet i meldingen.

– Vaktselskapene, med ett unntak, er villige til å godta den fremlagte løsningen. Dette bør bidra til at streiken kan avsluttes, sier forbundslederen.

– Vi har strukket oss så langt det er mulig og ber om at arbeidsgiversiden gjør det samme. Vi er åpne for dialog når som helst, sier Johansen.

Mer spiselig for arbeidsgiversiden

Tillitsvalgt Kim Hæggernæs i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) lokalt i Bergen bekrefter til Avisa-Vest at Avarn Security, verdihåndteringsselskapet Loomis godtok løsningsforslaget fra Arbeidsmandsforbundet.

– Det er Securitas som ikke er villig til å godta løsningsforslaget som ble fremmet den 14. november av forbundet, opplyser Hæggernæs.

– Det nye forslaget som er lagt frem i dag dreier seg om tekstmessige presiseringer som gjør løsningsforslaget mer spiselig for arbeidsgiversiden. Hvordan selskapene stiller seg til det nye forslaget som er lagt frem i dag vet jeg ikke sier han.

Avisa-Vest har bedt NHO Service og Handel om en kommentar til dette.

Saken oppdateres

- - - - ANNONSE - - - -