NAF-forbundsleder: – Det er en stor en stor lettelse at vi nå er kommet til en enighet.

Stor seier til lærlingene i årets oppgjør. – Gjennomført lærlingetid skal godskrives som et års lønnsansiennitet om de forsetter å jobbe i faget, sier forbundslederen.

Av: Sandor Dahl og Sandra Andersen   2020-12-03 17:12:21 
  Sist oppdatert 2020-12-04 16:48:33 

De ansatte tar opp igjen arbeidet senest klokken 06:00 fredag morgen, den 4. desember, opplyser Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) til Avisa-Vest.

Løsningsforslaget innebærer at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten. Unntaket er for deltidsstillinger under 20 %. Videre vil en som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 %.

Det forutsetter frivillighet for den enkelte ansatte og avtaler om timelønn skal skriftlig godkjennes av tillitsvalgte. Prøveprosjektet opphører automatisk før neste tariffoppgjør dersom partene ikke er enige om å videreføre, skiver Norsk Arbeidsmandsforbund i pressemeldingen.

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) sier i et telefonintervju til Avisa-Vest at det ikke var forsvarlig å fortsette denne konflikten, både av hensyn til de streikende, bransjen og dens kunder.

– Det er en stor en stor lettelse at vi nå er kommet til en enighet og at vi som parter slapp og gå til tvungen mekling, det er har vært særdeles krevende forhandlinger. Det vi erkjenner i protokollen er at det har vært mangelendes tillit mellom bedriftene og partssamarbeidet sentralt, sier Johansen.

– Vi er nå enig om å etablere et fast bransjeforum for sikkerhetsbransjen der vi skal ha to møter årlig per år. Der man setter seg ned og ser på utviklingen av bransjen både for vekterene og bedriftene samt vedlikeholde partssamarbeidet, det tror jeg kommer til å bli bra, sier hun.

– Det at vi nå har slått fast at fastlønnsordningen ligger til grunn er kjempeviktig. Resultatet viser at konfliktens lengde var nødvendig for å oppnå resultater, understreker Johansen.

– Vil man se at medlemmene vil akseptere dette oppgjøret i uravstemningen?

– Jeg håper at de er fornøyd og at de stemmer ja til dette oppgjøret, vi har nå vært i streik i 11 uker og 1 dag og dette var det vi klarte å oppnå i årets lønnsforhandlinger sier hun.

– Lærlinger har vært et tema under årets forhandlinger hvilke seiere vil de gå ut med?

– Lærlingene vil nå få en arbeidsplan og at arbeidstidsordningen skal drøftes på ordnær måte med de tillitsvalgte og at de skal vite tjenestetiden. Den skal være kjent fjorten dager før de starter på jobb partene skal to ganger i året gjennomgå arbeidsturnus-planen til lærlingene, sier Johansen.

– Dette er en seier til lærlingene som ville ha mer stabile rammer?

 Det stemmer i tillegg har vi fått inn at gjennomført lærlingetid skal godskrives som et års lønnsansiennitet om de forsetter å jobbe i faget, trekker forbundslederen frem.

– Er NHOSH også fornøyd med denne avtalen?

 Jeg tenker at vi per nå nettopp har fått landet en avtale og det er klart at det har vært litt berg og dalbane, med opp og nedturer nå er man egentlig bare fornøyd med å ha kommet i mål. Ikke minst for de som har vært i streik i elleve uker det sliter på med en så langvarig streik, sier hun.

– Dette har vært en historisk lang streik for sikkerhetsbransjen dette viser vel at dere er villig til å gå hardt ut om nødvending ved neste oppgjør?

 Ja. Men jeg tenker vi må legge det bak oss nå og gjøre det beste ut av dagens situasjon. Det er spesielt viktig for de som skal ut på arbeidsplassen igjen nå og at man klarer og legge til sides uenighetene. For det har vært noen harde konfrontasjoner samt at vi nå husker at vi er kolleger uansett om man er NAF eller Parat-medlem, sier forbundslederen.

Forbundet vil rette en stor takk til alle våre medlemmer i vaktbransjen som har vist en enorm styrke og et fantastisk engasjement i hele streiken. Vi er stolte og ydmyke av å ha fått lov til å representere dere i den tiden vi har vært gjennom. Jeg vil også rette en stor takk til alle de som har støttet vår kamp gjennom denne konflikten, sier Johansen til slutt.

NHO: – Ble et kostbart oppgjør

– Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel i en pressmelding.

– Vi er svært glade for at den lange konflikten med Norsk Arbeidsmandsforbund har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter. Bedriftene i sikkerhetsbransjen vil bruke tid på å hente seg inn etter en konflikt som har gått ut over både eksisterende kunder og potensielle oppdrag, sier Kaltenborn. 

Dette er løsningen: 

  • Det ble gitt et tillegg på timelønnen med kr. 3.50 med virkning fra 1. august.
  • Det gis et tillegg på kr. 1.- med virkning fra 1. april neste år.
  • Natt-, helg- og skifttillegg økes med kr. 2,-
  • Det er enighet om å godskrive læretiden til lærlinger slik at denne telles som ett års ansiennitet ved første ansettelse. Videre er det enighet om at lærlingers arbeidsplaner som varsles senest 14 dager i forveien. 
  • Det er enighet om å jobbe med ufrivillig deltid og partssamarbeidet for øvrig. 
  • Det kan betales timelønn for deltider til og med 20% stilling. For deltider over 20 % stilling og inntil 50% stilling kan timelønn avtales med den enkelte etter avtale med tillitsvalgt og som en prøveordning.  

Frist for uravstemning: 13. desember

Alle vekterne i forhandlingsdelegasjonen har stilt seg bak det nye forslaget til tariffavtale. Men nå er det opp til vekterne å si om de er enige eller ikke. Fristen for å gi sin stemme inn til Arbeidsmandsforbundet er 13. desember.

- - - - ANNONSE - - - -