Nå er tredjeårspolitistudenter ferdig utdannet. Nå venter politiyrket…

Selv om koronapandemien satte en stopper for en vanlig avslutningsseremoni for avgangsstudentene ved Politihøgskolen, også i år, ble det likevel en nedskalert markering for årets tredjeårsstudenter. Foto: Sten Andre Stenkjær

Med noen smitteverntiltak på plass, ble årets tredjeårspolitistudenter feiret i Bodø og Oslo.

Det har vært utfordringer for alle tre årskullene det siste året, grunnet pandemien. Strenge restriksjoner og smitteverntiltak til tross: Utdanningene er gjennomført på alle trinn, og avgangsstudentene er nå nyutdannet politi.

I Oslo var det flere mindre grupper som gjennomførte avgangsseremonien mandag, ved studiested Majorstua. Fredag var det markeringer i Bodø, med assisterende rektor Tor Tanke Holm til stede. Begge steder med hensyn til gjeldene regler og fortsatt smittevern. I Stavern var det ikke mulig med fysiske treff, grunnet smittevern og restriksjoner i Larvik kommune, så der landet avslutningene opp med kun digital gjennomføring. 

Rektor Nina Skarpenes la blant annet vekt på følgende:

–  Jeg vil gjerne si følgende til dere: Kullet som går ut til sommeren 2021 har bestått politiutdanningen. Dere har gjennomført studiene, inkludert leiropphold og godkjenninger. Dere er kvalifisert for politiyrket, som tidligere kull, på en forsvarlig måte. Politihøgskolen fraviker ikke det prinsippet. Bestått er faktisk det – bestått. Det skal dere være stolte av. Dere blir nyutdannet politi.

TIL VÆRS: Politistudentene i Bodø kunne samles innendørs, siden smittetrykket i byen har holdt seg lavt den siste tiden. Foto: Marianne Lund Buset

Og hun la til: 

– Og når det hele kommer litt på avstand, dere har også opparbeidet en unik kompetanse på å takle det uventede, og gjennomføre under vanskelige forhold. Dere er ekstra godt rustet til å møte fremtidige vanskelige situasjoner, også hvis de varer over tid. Den vissheten må dere ta med videre. Dere skal inn i ett av velferdsstatens viktigste yrker. Politiets arbeid for å sikre ro og orden er en forutsetning for at vi skal føle oss trygge i hverdagen.

Som vanlig var det utdelinger av priser til studentene, og hilsninger fra lærere og studenter – i flere retninger. Eksterne hilsninger på video. Glimt og munterhet – selv om det siste året har vært annerledes og utfordrende. Det var ekte glede, lettelse og stolthet fra alle involverte.