Markant økning i antall covid-19 lovbrudd i Innlandet

Det er registrert 44 koronavirus-lovbrudd så langt i 2021 i Innlandet politidistrikt. Dette er en markant økning. Antallet har en klar sammenheng med den økte grensekontrollen.

Av: Sandor Dahl   2021-02-24 13:46:58 
  Sist oppdatert 2021-02-24 13:46:59 

Til sammenligning ble det opprettet 45 saker som omhandlet covid-19 lovbrudd i løpet av hele fjoråret, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet utfører, i samarbeid med HV og Tolletaten, omfattende patruljering i grenseområdene mellom Sverige og Norge.

Seinest mandag ble nok en person anmeldt da vedkommende krysset grenseovergangen ved Långflon ulovlig.

– Vi ser svært alvorlig på ulovlige grensepasseringer. Det er en prioritert oppgave hos oss å håndheve gjeldende regelverk for å bidra til best mulig smittevern, sier Johan Martin Welhaven, leder for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt.

Årsaker til ulovlige grensepasseringer

De som har blitt stanset av grensepatruljene, har oppgitt forskjellige årsaker til hvorfor de har passert grensen ulovlig. Nordmenn som har blitt stanset har blant annet oppgitt at de var på vei hjem fra jobb, dagligvarehandling i Sverige, transportere hund, besøke kjøpt eiendom, hyttetur eller bare vært på kjøretur som årsaker.

Utlendinger som har passert grensen ulovlig oppgir for eksempel at de var på vei til Norge for å hente eiendeler, flyttelass, at de skal søke jobber eller ingen grunn er oppgitt.

Av de 44 anmeldelsene i 2021 er 35 anmeldt for ulovlige grensepasseringer. De resterende sakene gjelder hovedsakelig brudd på karantene. I de 35 sakene som gjelder ulovlig grensepasseringer er det utstedt totalt 48 forelegg. Det vil si at det i noen av sakene var flere personer i samme bil som har fått utstedt individuelle forelegg, opplyser politiet i pressemeldingen.

- - - - ANNONSE - - - -