Mandag kan det blir fare for moderat luftforurensning

Det er meldt om lite luftforurensning i Bergen til og med søndag 2. februar. Mandag og tirsdag er det fare for moderat luftforurensning.

Søndag er det ventet litt nedbør og vind, og lite luftforurensning . Mandag og tirsdag er det ventet svak vind fra øst og perioder med kaldt og klart vær, og det er fare for lokal moderat luftforurensning. Dette melder Bergen kommune i en pressemelding fredags ettermiddag til 24/7 NYHETER.NO

Grønn er lite forurensning, oransje er moderat, rød er høy og lilla er svært høy forurensning.
Bildet viser fargekodene for grad av forurensing. Foto/illustrasjon: Ann-Kristin Loodtz

Hvem bør følge helseråd?

– Personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensning (rødt nivå). I slike perioder oppfordrer vi personer i risikogrupper til å redusere utendørsaktivitet i de mest forurensede områdene, skriver Bergen kommune videre.

Lyst og følge med på luftkvaliteten?

På den nasjonale nettsiden «Luftkvalitet i Norge» finner du varsel for i dag og i morgen med detaljerte kart over byen og bydelene. mer informasjon finner du her på luftkvalitet.miljostatus.no.

Kart over interaktiv lufttjeneste
VARSLET LUFT I DIN BYDEL: Du kan selv følge med på dagens og morgendagens varsel på luftkvalitet.miljostatus.no. Foto/illustrasjon: Fra kart-tjenesten

Der finner du også luftkvalitet i sanntid fra kommunens målere på Danmarks plass, på Nordnes i sentrum, ved Vestkanten i Loddefjord, på Rolland i Åsane og ved Lagunen i Fana.

Merk at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.

Redusere bilkjøring og vedfyring

Ved kaldt, klart vintervær, med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy foruresning over flere dager.

NYTTIGE TILTAK: Klimabyråd Thor Haakon Bakke oppfordrer innbyggerne til å redusere bilkjøring og vedfyring de neste dagene.
NYTTIGE TILTAK: Klimabyråd Thor Haakon Bakke oppfordrer innbyggerne til å redusere bilkjøring og vedfyring de neste dagene. Foto: Andrew M.S. Buller

– Når det er varslet høy forurensning i to dager eller mer, kan det bli nødvendig å innføre tiltak med gratis kollektivtrafikk og forhøyet bompengetakster. Men vi ønsker ikke å gjøre det, og oppfordrer også innbyggere til å redusere bilkjøring og vedfyring når slike situasjoner oppstår, sier klimabyråd Thor Haakon Bakke.

Byråden peker samtidig på at kommunen jobber langsiktig for bedre luft, blant annet gjennom Miljøløftet, byplanlegging og tilrettelegging for elbil.

Forsterker renhold av veiene i vinter

– Statens vegvesen har satt i gang forsterket renhold med ekstra høytrykkspyling i uke 45, og dette blir gjennomført ukentlig gjennom vinteren i tillegg til ordinært renhold. Dette gjelder Fjøsangervegen med ramper, Michael Krohns gate og Ibsens gate. Første gjennomkjøring var natt til onsdag og natt til torsdag i uke 45.

Tiltak i Bergen HAVN

Ved varslet høy forurensning kommuniserer havnesentralen til anløpende fartøy om minst mulig operasjoner som krever økt belastning på hjelpemotorer. Bergen havn følger da situasjonen og vil vurdere tiltak fortløpende.

Mulige strakstiltak

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med gratis kollektivtilbud og forhøyet bompengetakster. Det blir annonsert gjennom media og på nettsidene, og minimum 12 timer før de iverksettes. Skriver Bergen kommune på sine hjemmesider, du kan lese mer om hva slags strakstiltak som kan bli innført ved dårlig luftkvalitet her.

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen og omland havn AS om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan. Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes.