Lørdag skrus kollektivprisene opp i Bergen

Fra 1. februar, i tråd med budsjettvedtaket i Fylkestinget for Vestland fylke i desember 2019. Blir det dyrere å reise kollektivt i Vestland fylke.

Lørdag øker prisene for buss, båter og bane dermed blir det dyrere å reise kollektivt.

– Prisendringene skal dekke de økte kostnadene som kollektivtrafikken får i takt med prisøken på tjenester ellers i samfunnet, skriver Skyss.

Billettinntektene dekker litt under 40 prosent av kostnadene til kollektivtrafikken i Vestland, ifølge Skyss. Fylket er avhengig av disse inntektene for å drifte kollektivtilbudet.

– Noen av billettene øker mer enn vanlig prisjustering. Årsaken er at man ønsker en harmonisering av takstgruppene, skriver Skyss.

Dermed blir prisen for en periodebillett for barn halvparten av voksne. Dette er det i de fleste andre fylkene i landet.

Nye priser fra 1 februar

Enkeltbilletter en sone:

  • Voksen 39 kroner
  • Barn 20 kroner
  • Honnør 20 kroner

Disse billettene stiger med en krone per billett.

30-dagers billett:

  • Voksen 800 kroner (tidligere 780)
  • Barn 400 kroner (tidligere 365)
  • Honnør 400 kroner (tidligere 390)
  • Student 480 kroner (tidligere 460)
  • Ungdomsbillett 400 kroner (tidligere 365)