LO og YS varsler storstreik: – Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO.

Det kan bli storstreik fra søndag morgen, om ikke LO og NHO blir enige i tariffoppgjøret. 

Av: Sandra Andersen   2021-04-06 15:02:27 
  Sist oppdatert 2021-04-06 15:55:54 

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april, skriver LO i en pressemelding.

LO opplyser at de har i dag meddelt Riksmekleren og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon, journ.anm) om dette. 

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almli var allerede før meglingen ute og varslet at det ikke skulle bli noe lønnstillegg i går. Tvert imot. 

– Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO. Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Eirik Bornø, leder for YS Privat i en pressemelding.

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april, skriver LO i en pressemelding tirsdag. 

5500 bussjåfører bli tatt ut i streik på landbasis

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut mer enn 5 500 bussjåfører over hele landet i streik, sier Bornø. I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak.

En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står, opplyser YS.

– Det er viktig for oss å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeidarlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut, sier han.

– Skal ikke ha lønnsnedgang

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, sier Hessen Følsvik.

Hun for støtte av Eirik Bornø, leder for YS Privat:

– Det er viktig for oss å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeidarlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut.