Litauisk yrkessjåfør tatt i kontroll med dette falske førerkortet

TATT: Føreren ble tatt med dette falske førerkortet i en kontroll ved Grimesvingene. Foto: Statens vegvesen

Fredag ettermiddag hadde Statens vegvesen kontroll ved Grimesvingene i Bergen. En norskregistrert lastebil ble stanset under kontrollen og det ble raskt klart for inspektørene at det litauiske førerkortet som føreren viste frem var falskt.

– Førerkortet hadde ingen sikkerhetsmerkinger og en utførelse som straks gav grunn til mistanke. Føreren var ansatt i et norsk transportfirma. Politiet ble tilkalt og tok seg av føreren, sier kontrolleder i Statens vegvesen, Tom Børslid.

Under kontrollen ble det også ustedet ett gebyr for manglende vognkort, ett bruksforbud for manglende sikring av last og ett bruksforbud for brudd på høydebegrensning i tunnel i Grimesvingene.

– Det viser seg at svært mye av tungtrafikken mellom Arna og Nesttun skulle kjørt rundt Åsane på grunn av tunnelhøyden som er begrenset til maksimum 4,1 meter. Stikkprøvene som ble tatt i dag viser at en stor del av transportørene velger å overse forbudsskiltet, sier Børslid og forsetter:

– Dette gir forverret trafikksikkerhet på denne allerede belastede strekningen. Det måles med 5 cm frimargin på høyden. 6-10 cm ekstra gir bruksforbud, og høyde over 4,20 m anmeldes. Sjåfører med lovlig høyde uttalte at dette skapte mange farlige situasjoner. Hvis høydeskiltet respekteres, vil det antakeligvis føre til en betydelig nedgang i tungbiltrafikken på FV580 mellom Arna og Nesttun.

Foto: Statens vegvesen