Legeforeningen varsler leger i fem storbyer tas ut i streik

LEGESTREIK: (Avisa-Vest) – I dag går leger i Narvik, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger ut i streik.

Av: Sandor Dahl   2020-10-26 10:51:09 
  Sist oppdatert 2020-10-26 10:51:48 

Legene krever at arbeidsbelastningen for leger, som både jobber som fastlege og i legevaktordningen i kommunene, reduseres kraftig. KS, som organiserer kommunene, vil ikke innføre en grense, og mener at fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Foreløpig er det bare 23 leger i større bykommuner som streiker.

Årsaken er at legene vil unngå situasjoner som kan sette liv og helse i fare under koronapandemien.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen i en pressemelding.

– Kan påvirke Legevaktstjenesten

Stridens kjerne i konflikten mellom legene og kommunene er legevaktordningen. Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Timene legene jobber her kommer på toppen av arbeidsuken som fastlege. Det betyr at det ofte blir lange vakter – spesielt for legene som jobber i distriktene.

Altfor lange, mener Legeforeningen, som varsler at første streikeuttak iverksettes fra mandag 26. oktober.

Legeforeningen viser til en undersøkelse fra Helsedirektoratet som fant at en fjerdedel av legene i små kommuner hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken.

Legeforeningen krever at legene ikke skal jobbe mer enn sju timers legevakt i uka, som tilsvarer 28 timer i beredskapsvakt.

– KS har i årevis avvist alle forslag som ville redusert den enorme arbeidsbelastningen, og i stedet foreslått nye arbeidsgrupper og rapporter. Samtidig har arbeidstiden økt til uhåndterlige nivåer. Den alvorlige situasjonen i distriktskommunene viser at vi ikke har tid til flere utredninger. Vårt ønske er at KS nå viser ansvar, setter seg ned med oss og gjør de nødvendige avtaleendringene som må til for å lette det store arbeidspresset på legevakten, sier hun.

– Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, avslutter Hermansen.

- - - - ANNONSE - - - -