Kulturminister Abid Raja vil sette av en ny milliard for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten

Kulturminister Abid Raja (V) presenterer torsdag den tredje i rekken av krisepakker på feltet. Milliarden som nå foreslås bevilget, skal dekke inntektsbortfall i perioden 1. september til 31. desember som følge av koronapandemien.

Av: NTB   2020-08-20 11:16:37 
  Sist oppdatert 2020-08-20 11:16:39 

De to foregående krisepakkene har hatt en samlet verdi på 1,87 milliarder kroner. Utbetalingene fra krisepakke nummer to har startet. Søknadsfristen utløper først 15. september, men i slutten av juli ble det utbetalt rundt 30 millioner fordelt på 379 søknader.

Som i den foregående krisepakken kan det også fra 1. september søkes om å få dekket tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud idrettslag og frivillige organisasjoner måtte ha.

Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter, sier Raja.

Vil ha mer aktivitet

Kulturministeren er glad for at idretten også i månedene som kommer, kan lene seg på offentlig hjelp for å motvirke de økonomiske konsekvensene av virussituasjonen.

– Dette gir sektoren mer forutsigbare inntekter, og jeg håper dette bidrar til at de kan gjennomføre flere aktiviteter i tiden framover, sier han.

Statsråden varsler videre at kompensasjonsordningen fra 1. november vris i retning av å belønne de arrangørene som kun delvis avlyser, stenger eller utsetter sine arrangementer og aktiviteter som følge myndighetenes råd eller pålegg. Disse kan søke om å få kompensert 70 prosent av sine tap ut året.

For arrangementer eller aktiviteter som blir helt avlyst, reduseres derimot kompensasjonen til 50 prosent i perioden 1. november til 31. desember.

Betaler ut forløpende

Raja opplyser at regjeringen med det sistnevnte grepet ønsker å stimulere til aktivitet.

– Frivilligheten og idretten har vært flinke til å omstille seg og gjennomføre aktivitet innenfor smittevernreglene. Vi ønsker å stimulere til mer aktivitet, derfor vil det bli en gradvis redusering av kompensasjonen for arrangementer som blir helt avlyst. Det vil si at det vil lønne seg å være kreativ og tenke alternativt så arrangementer kan avholdes til tross for koronarestriksjonene, sier kulturministeren.

Torsdag møtte han pressen i Lofoten for å presentere den forlengede kompensasjonsordningen. Der varslet også Raja at regjeringen fra 1. januar neste år vil etablere en ny og annen type ordning.

– Det skal være en stimuleringsordning. Vi kommer til å invitere idretten og bredden av frivilligheten til departementet på mandag for å diskutere hvordan en slik ordning kan se ut, sier han.

Som for de to foregående krisepakkene er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som håndterer søknadsprosessen og utbetalingene knyttet til ordningen.

Det opplyses at praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført.