Kristoffer Barmen (28) har fått sparken i Brann

Kristoffer Barmen (28) skal ha fått sparken i SK Brann. Det skriver Barmens advokat Eirik Monsen i en pressemelding han har sendt ut.

– Vi er svært overrasket over SK Brann sin beslutning, basert på den informasjon vi besitter og med tanke på grunnlaget gitt i oppsigelsen, heter det i pressmeldingen.

– Det er fremsatt påstander KB ikke kjenner seg igjen i og KB føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel. Barmen mener det foreligger en urimelig forskjellsbehandling og er åpenbart ikke enig i klubbens beslutning. Som rådgivere for Barmen reagerer man videre på måten denne prosessen er håndtert på fra arbeidsgivers side, hvor vi opplever at Barmen er satt under et stort press.

Advokaten forteller at det vil bli fremsatt krav om forhandlinger, i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler, men nå trenger Barmen noe tid til å fordøye dette.

– Dette er naturligvis en svært krevende situasjon for Barmen og vi må be pressen utvise respekt for dette ved å ikke ta direkte kontakt med Barmen, sier Monsen.

– Svært krevende situasjon

Advokat Eirik Monsen sier til Avisa-Vest at situasjonen er svært krevende for hans klient.

– Opplever dere at Sportsklubben Brann har hengt han ut til tørk etter nachspiel-skandalen?

– Ja det gjør vi, heldigvis nå får han god støtte fra familie og sine nærmeste, sier han og legger til:

– Når det gjelder ryktene som florerer i sosiale medier er det selvsagt svært belastende både for min klient, og resten av spillergruppen.