– Koronasmittet gikk på fest – får saftig bot på 20.000 kr.

Vedkommende hadde fått påvist smitte, men valgte likevel å bryte lovpålagt isolasjon for å dra på fest. Boten blir delt ut for brudd på smittevernloven. Personen var satt i lovpålagt isolasjon da vedkommende natt til søndag oppsøkte en fest.

Det ble belønnet med en bot på 20.000 kroner, vedkommende har fått et forelegg for ha overtrådt smittevernslovens paragraf 4.3 om karantenebestemmelser.

Vest politidistrikt håper dette skal bidra til at folk forstår alvoret i situasjonen.

– Vedkommende har blitt orientert om forelegget mandag. Betales ikke boten, risikerer vedkommende fengsel i 40 dager. Vi håper folk skjønner alvoret i situasjonen landet står i og innretter seg etter gjeldende lover, regler og retningslinjer, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i en pressemelding.

50 koronaoppdrag

Vest politidistrikt har i helgen hatt svært mange oppdrag knyttet til det nye koronaviruset.

Totalt er det snakk om 50 oppdrag som på en eller annen måte er relatert til korona, opplyser de. Politiet har i utgangspunktet en forebyggende rolle for å hjelpe innbyggere og virksomheter å forebygge smitte.

Det er ikke sikkert man blir straffeforfulgt, men politiet vil likevel advare mot å tro at de kun vil benytte seg av strenge pekefingre.

– Dersom innbyggerne ikke følger politiets pålegg, kan dette være straffbart. Men vi forsøker i all hovedsak å jobbe forebyggende og gi god veiledning til innbyggerne der vi kan, sier stabssjef Kjetil Øyri som har det operative ansvaret i Vest politidistrikt i forbindelse med koronahåndtering.

Viser til Riksadvokaten

Politiet opplyser at de ikke har noen metode for å fastsette et antall for hvor mange mennesker som kan møtes privat og oppfordrer den enkelte til å bruke sunn fornuft og selv foreta en nøktern vurdering om hva som er forsvarlig. Råd og retningslinjer fra helsemyndighetene er førende og politiet kan til enhver tid gripe inn for å ivareta allmenhetenes sikkerhet.

– Klare lovbrudd vil bli forfulgt. Det er gjort klart av riksadvokaten av lovbrudd som innebærer brudd på bestemmelser som skal bidra til å redusere smitterisiko skal prioriteres. Vi kommer derfor også fremover til å ta brudd på smittevernloven som er straffesanksjonert på største alvor, sier Fløystad.

Av hensyn til personvern ønsker ikke Vest politidistrikt å gi noen ytterligere detaljer om hendelsen, samt vedkommendes alder, kjønn eller hvor i politidistriktet hendelsen skjedde.

- - - - ANNONSE - - - -