Konkurransetilsynet utsender milliardgebyr til Verisure og Sector Alarm etter ulovlig samarbeid

Konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har ilagt boligalarmselskapene Verisure AS og Sector Alarm AS flere hundre millioner kroner i gebyr, etter at selskapene samarbeidet om markedsdeling.

Av: NTB   2020-11-25 10:38:23 
  Sist oppdatert 2020-11-25 11:39:57 

Verisure AS og Sector Alarm AS fikk henholdsvis 766 millioner kroner og 467,3 millioner kroner i gebyr.

Konkurransetilsynet har konkludert med at de to selskapene, som er de klart største aktørene i det norske boligalarmmarkedet, har samarbeidet om deling av boligalarmmarkedet i perioden 2011 til 2017.

– Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Samarbeidet har skjedd over hele landet.

– Svært alvorlig

Ifølge Konkurransetilsynet har selskapene kommunisert med hverandre via fysiske møter, telefonsamtaler og e-poster.

– Å samarbeide slik Verisure og Sector Alarm har gjort er et alvorlig brudd på konkurranseloven, og kan ha ført til dyrere boligalarmer. Markedsdeling er en svært alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og gebyrene i denne saken underbygger dette, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Vedtaket om Verisures gebyr ble sendt til selskapet, onsdag. Sector Alarm godtok gebyret like etter at Konkurransetilsynet varslet selskapet, i fjor.

Gebyrene til de to selskapene er ulike fordi gebyret fastsettes med utgangspunkt i omsetningen deres. Verisure kan klage på vedtaket, noe de i en pressemelding onsdag sier at de vil gjøre.

– Hver aktør skal fastsette sin markedsadferd på selvstendig grunnlag sier Dahl Amundsen, avslutningsvis.

Avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.