Kommunestreiken avblåses – regjeringen går inn med tvungen lønnsnemnd

Unio bekrefter at regjeringen besluttet å gå inn for tvungen lønnsnemnd for de streikende i kommunesektoren.

Arbeidsminister Thorbjørn Røe-Isaksen (H) kalte KS og Unio inn til møtet for å diskutere arbeidskonflikten mellom de to partene klokken 16 fredag ettermiddag.

Like før 17 bekrefter streikeleder i Unio, Steffen Handal at det blir tvungen lønnsnemnd i lønnsoppgjøret.

– Det regjeringen gjør nå og griper inn i konflikten skuffer meg. Jeg synes det er problematisk at KS ikke så etter løsninger. Dette løser ikke problemene i kommunalsektoren. Jeg lurer på om KS har en plan for å håndtere de faktiske problemene. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier Steffen Handal. 

«Samfunnet og berørte parter må i utgangspunktet tåle de ulemper som arbeidskamp fører med seg. Dersom arbeidskampen fører til fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser, kan det likevel være aktuelt å gripe inn i med tvungen lønnsnemnd,» skriver regjeringen på sine nettsider.

Streikelederen er tydelig på at Unio ikke er ferdig med denne kampen.

– Om et år er det hovedoppgjør. Kommunenes organisasjon KS må da vise at de tar arbeidsgiveransvaret mer på alvor, og sørger for lønnstillegg som bidrar til å rekruttere og beholde flere kompetente folk med høyere utdanning, sier han. 

Tvungen lønnsnemnd betyr i praksis at streiken avblåses. Dette innebærer tusenvis av lærere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek går tilbake til arbeidet. 

Gikk til streik for høyere lønn

Fredag 27. mai gikk mer enn 7000 lærere og helsearbeidere ut i streik etter mislykkede forhandlinger hos Riksmekleren mellom Unio og KS (kommunesektorens organisasjon). Unio gikk til streik fordi de mente tilbudet fra KS om en ramme på 2,8 prosent i lønnsoppgjøret var for dårlig som er 0,1 prosentpoeng over avtalen i frontfaget.

Kommunestreiken ble trappet opp ytterligere fra og med onsdag denne uken og dermed økte antall streikede til om lag 24.800 Unio-medlemmer.

Regjeringen: – Vi måtte gripe inn 

– Konflikten har pågått siden 27. mai, og har omfattet over 20.000 ansatte i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter under dagens møte ble det klart at det ikke var mulig for partene å finne en løsning på denne akutte situasjonen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding

Videre skriver Arbeids- og sosialdepartementet at den utløsende årsaken for inngrepet er en situasjon ved FREVARs prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering i Fredrikstad. På ettermiddagen torsdag 3. juni kom det et varsel fra Fredrikstad kommune om at det var en situasjon ved FREVAR som eier og driver kommunens prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering. Anlegget er stengt ned på grunn av streiken. I løpet av fredagen har brannvesenet avdekket at det er umiddelbar fare for at søppelet vil selvantenne og starte en brann i gjenvinningsanlegget. Brannsjefen har meldt at situasjonen er meget alvorlig. Ved en eventuell brann vil brannpersonalet utsettes for stor risiko, som kan medføre fare for liv og helse. Det er bare personell som er i streik som kan håndtere denne situasjonen. 

DSB vurderte etter dialog med virksomheten og Statsforvalteren at situasjonen er så alvorlig som kommunen beskriver det, og at virksomheten er ikke i stand til å følge pliktene sine etter brann og eksplosjonsvernloven slik situasjonen er nå, heter det i meldingen. 

Arbeidsministeren: – Partenes ansvar 

Partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig. Røe Isaksen understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Partene har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier statsråden.