Kommunen: – møtte Ryde Technology i Bergen tingrett, det seks timer lange rettsmøtet er nå slutt.

BERGEN: (Avisa-Vest) – Konflikten mellom Ryde og Bergen kommune er fremdeles brennhet. Tirsdag møttes partene til forhandlinger i Bergen tingrett.

Dommerfullmektig Henriette Tøssebro leder forhandlingene i tvistesaken, som avgjøres som såkalt midlertidig forføyning.

Ryde er vel å merke i en pågående rettslig tvist i Trondheim også.

Rydes grønne sparkesykler har skapt debatt siden juni, da de etablerte seg i Bergen. Uten noen som helst aksept fra kommunen, satte selskapet ut 500 el-sparkesykler i Bergen sentrum i slutten av juni. Siden har debatten/krangelen gått.

Bergen kommune representeres av kommuneadvokat Karl Fartein Løseth. Foto: Sandor Dahl/ Avisa-Vest.

Stridens kjerne består i noe litt mer enn promillekjøring og henslengte sparkesykler, nemlig råderetten over kommunal-grunn, der Bergen kommune mener de har råderett over grunnen og selskapet ikke kan drive uten tillatelse, de har tidligere også hentet inn el-sparkehjulene, med hjelp av Bymiljøetaten og bilbergingsselskap. De har innhentet 49 sykler så langt.

Enkelt forklart betyr det at kommunen mener at det er de som bestemmer over det som foregår i Bergens gater, siden det er kommunen som eier grunnen. Ryde Technology, på sin side, mener at de driver lovlig kommersiell virksomhet.

Bergen tingrett kommer med en kjennelse neste uke

Bergen tingrett vil komme med en kjennelse, det vil si en midlertidig avgjørelse som Ryde er forpliktet til å følge, i starten av neste uke.

Trolig blir det en mer omfattende rettssak til høsten. Da får vi vite om Ryde kan dømmes for å ha drevet ulovlig utleie.

Kommunen har regelverk som regulerer kommersiell aktivitet i byrommet, og som blant annet sier at dette krever tillatelse fra kommunen.

Spørsmålet som må avgjøres i retten i dag, er hvorvidt utleie av el-sparkesykler kommer inn under kommunens regelverk, eller om kommunen ikke egentlig har regler som kan regulere denne type virksomhet.

Det vil si om kommunen har hjemmel til å regulere utleie av el-sparkesykler, eller om Ryde har rett til å drive uten deres godkjennelse.

Advokat Anne Christine Wettre representerer Ryde i saken. Bergen kommune representeres av kommuneadvokat Karl Fartein Løseth.

Daglig ledere i Ryde Technology, Espen Rønneberg og Johan Olofsson. Foto: Sandor Dahl/ Avisa-Vest.

Advokat Wettre representerte Ryde også i deres sak mot Trondheim kommune i Sør-Trøndelag tingrett, som ennå ikke er avgjort. Ryde har tidligere uttalt til flere medier at de er trygge på at de har loven på sin side.

Avdelingsleder i bymiljøetaten, Tord Honne Holgernes legger i sin vitneforklaring vekt på manglende kommunikasjon mellom Ryde og kommunen før utplasseringen av syklene.

– Det var tilfeldig at en ansatt i bymiljøetaten så lageret med syklene og sendte melding til meg, forteller han.

Ifølge Holgernes dro sykkelsjefen i kommunen ut til lageret, og møtte tilfeldigvis på Ryde-gründer Rønneberg. Der avtalte et møte dagen etterpå, ifølge Holgernes.

– Syklene ble rullet ut rett før møtet startet. Alt som var viktig for kommunen ble avfeid på møtet, forteller han.

Uenighet om kommunikasjon
Advokat Anne Christine Wettre representerer Ryde i saken. Foto: Sandor Dahl/Avisa-Vest.

– Dette er en viktig prinsipiell sak for oss. Jeg er glad for at vi er her og får en avklaring, sier avdelingsleder i Bymiljøetaten, Tord Honne Holgernes til Avisa-Vest.

Han forteller at saken i bunn og grunn handler om råderett over kommunal grunn. Holgernes mener Rydes fremgangsmåte gjør det vanskelig for kommunen å forvalte byrommet i Bergen på en måte som tar hensyn til alle brukergrupper, som er blant kommunens oppgaver.

– Rydes måte å gå frem på binder vi som det offentlige på både hender og føtter når det gjelder forsvarlig byplanlegging, sier Honne Holgernes.

Han legger vekt på at kommunen ikke har problemer med el-sparkesykler i seg selv, men at de ble satt ut uten at kommunen fikk mulighet til å delta i planleggingen.

– Hva gjør dere hvis dere vinner frem i saken?

– Byrådet ønsker fortsatt å gjennomføre pilotprosjektet som er planlagt i Åsane. Kanskje kan Bergen bli første by som finner en god løsning på å regulere utleie av el-sparkesykler skal.

– Hva gjør dere hvis kommunen taper rettssaken?

– Det må vi ta en runde på når det eventuelt skjer. Det kan påvirke Åsane-prosjektet om flere aktører vil etablere seg i byen. Men det må vi komme tilbake til.

Ryde sier at el-sparkesykler skal i lovverket er sidestilt med vanlige sykler.

– Det betyr at el-sparkesykler skal kunne benyttes samme steder og på samme måte som vanlige sykler. Ryde sine sykler er innenfor denne forskriften, sier Rydes advokat Ann Christin Wettre i retten tirsdag.

Wettre sier at Ryde ønsker en god dialog med kommunen.

– Vi har ikke noe interesse av en juridisk konflikt. Ryde har gått i dialog med politiet og kommet frem til noen områder hvor man ikke ønsker at syklene kan parkeres. Kommunen oppfordres til å gi beskjed om det er eventuelle andre soner dette også bør gjelde. 

Hun viser til at det rettslige spørsmålet er om en grunneier kan nekte allmenne bruk av offentlig grunn.

– Dersom man ikke skal kunne få benytte seg av allmenn rett vil de fleste kommersielle virksomheter få problemer, sier hun.

Ifølge Holgersnes dro sykkelsjefen i kommunen ut til lageret, og møtte tilfeldigvis på Ryde-gründer Rønneberg. Der avtalte et møte dagen etterpå, sier han.

– Syklene ble rullet ut rett før møtet startet. Alt som var viktig for kommunen ble avfeid på møtet, forteller han.

– Daglig leder i Ryde, Espen Rønneberg ble spurt i retten om han har forståelse for at kommunen har et ønske om å regulere driften? spurte advokat Karl Farten Løseth, som representerer Bergen kommune, og ramser opp en rekke eksempler på feilparkering.

– Jeg har forståelse for et reguleringsbehov som kan gjøres i fellesskap med aktørene. Det som er merkelig er at kommunen skal bestemme alt, langt utover hva de har myndighet til, svarte han. Han sier han opplevde dialogen med kommunen som dårlig, jeg synes jeg er merkverdig. I de andre byene vi er inne (Kristiansand, Trondheim og Stavanger) har vi ingen avtaler, men samarbeider om retningslinjer i fellesskap, svarte Rønneberg.

Rønneberg blir også spurt om han har noen tall på hvor mange turer som er registrert for Bergen, her svarer han at er rundt 150.000 turer, registrert i dies systemer.

– Vi har gjort innkjøp av 500 kjempedyre sparkesykler og håper å tjene dem inn i løpet av sesongen. I hele fjor havnet vi 500.000 kroner i pluss, men det var før vi startet opp i Bergen. Mange av våre ansatte jobbet gratis for å få i gang prosjektet og vi tok ikke ut lønn i ni av tolv måneder. Per nå er vi ikke i pluss, sier styreleder og daglig leder Espen Rønneberg.

Ryde-sjefen anslår at antall brukere el-løperhjul her i byen nå har steget til mellom 40.000 og 50.000 personer.

– Vi ønsker å endre på hvordan folk forflytter seg i byene, og går over fra privatbil til grønn transport. Vi ønsker å tilrettelegge og har personell ute hele døgnet. De kjører rundt på mopeder, bytter batterier og flytter el-sparkesykler som står feilparkert. Vår vakttelefon er døgnbemannet.