Innsats mot arbeidslivskriminalitet under korona er like viktig som ellers

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt i innsatsen med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Norge og under pandemien har de jobbet hardt for å slå ned på arbeidslivskriminalitet.

Av: Sandor Dahl   2021-03-18 11:28:15 
  Sist oppdatert 2021-03-18 11:28:16 

Arbeidslivskriminaliteten er sammensatt og må bekjempes gjennom felles innsats fra flere offentlige myndigheter. Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten og politiet har etablert et omfattende og systematisk samarbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, skriver regjeringen i en pressemelding torsdag.

– Koronapandemien har vist oss hvor viktig det er at kontrolletatene samarbeider for å slå ned på useriøse aktører. I år har de for eksempel bidratt til å avdekke og hindre misbruk av enkelte koronaordninger, og med kontroll av at smittevernreglene følges på de ulike arbeidsplassene, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Håper og kunne gjennomføre flere kontroller

På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre så mange kontroller og aksjoner som tidligere. Likevel har 2020 vært preget av godt samarbeid mellom etatene og målrettet arbeid mot sentrale trusselaktører så langt dette har vært mulig.

– Vi skal arbeidslivskriminalitet til livs. Vi skal sørge for at organisert kriminalitet ikke får utnytte arbeidsmarkedet. Derfor vil vi ha et tilstrekkelig regelverk for informasjonsdeling og informasjonsbehandling i a-krimsamarbeidet. Vi vil denne våren foreslå endringer i loven for å gi større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

- - - - ANNONSE - - - -