Innlandet politidistrikt blir godkjent lærebedrift innen kontor- og administrasjonsfaget

Innlandet politidistrikt har inngått avtale med Lærlingsenteret Innlandet om å bli godkjent lærebedrift samt tilby lærlingeplasser innen kontor- og administrasjonsfaget.

Av: Sandor Dahl   2020-11-19 07:58:08 
  Sist oppdatert 2020-11-19 07:58:10 

En lærling i Innlandet politidistrikt vil få utstrakt praksis i de tre stabene i politidistriktet, disse er Stab for HR/HMS, Stab for virksomhetsstyring og Stab for kommunikasjon, skriver politidistriktet i en pressemelding torsdag.

– Vi ønsker å gi ungdommer mulighet til å fullføre en fagutdannelse og tror at en lærling kan bli en god ressurs gjennom mulighetene som vi kan tilby hos oss, sier leder for Stab HR og HMS i Innlandet politidistrikt, André Holen.

– Lærlinger skal innom mange kompetansemål og et lærlingeløp hos oss vil gi bred kompetanse innen kontor- og administrasjonsfaget i offentlig sektor, sier Holen.

I første omgang søker Innlandet politidistrikt etter en lærling med oppstart i løpet av våren 2021. Blant oppgavene en lærling vil få i Innlandet politidistrikt er kontorstøtte, administrasjon og ulike saksbehandlingssystemer, står det i meldingen.

- - - - ANNONSE - - - -