Innfører nye regler for el-løperhjul

De nye reglene åpner blant annet for at man kan få parkeringsbot for å ikke parkere ordentlig. Kommuner får også muligheten til å bestemme hvor mange det skal være av dem.

Av: Sandra Andersen   2021-04-24 05:00:00 
  Sist oppdatert 2021-04-23 21:07:05 

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har lansert nyer regler for bruk av el-løperhjul, skriver NRK.

De nye reglene er som følger:

  • Man kan få parkeringsbot hvis man ikke parkerer skikkelig
  • Det er kun lov å være én person på el-sparkesykkelen av gangen
  • Det skal settes opp skilt om hvor det er lov å kjøre og ikke
  • Man kan ikke kjøre raskere enn seks km/t på fortau når man kjører forbi fotgjengere

Bryter man reglene kan man få overtredelsesgebyr.

Hareide kommer også med en oppfordring om å håndheve tydeligere brudd på reglene om fyllekjøring på elektriske løperhjul.

– Dessverre er det mange som ikke følger dette regelverket, men det er altså ikke lov, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) varsler samtidig at det vil komme en ny forskrift som vil gi kommunene mulighet til å regulere løperhjulutleie og stille vilkår til virksomheten deres.

Mangelen på slike regler har vært den store hodepinen for Bergen kommune helt siden Ryde satte ut sine løperhjul i Bergen i fjor. Kommunen lanserte et eget pilotprosjekt med noen klare retningslinjer for de deltagende aktørene. Prosjektet er imidlertid i ferd med å kollapse fordi Ryde fremdeles har operert utenfor prosjektet og dermed skaffet seg en konkurransefordel mot de andre aktørene.

Forskriften kommer innen noen få uker, skriver kanalen.