Innbyggerundersøkelse: Folk har økt tilliten til politiet

– Norsk politi har gjort en solid innsats i dette unntaksåret. Erfaringer fra andre kriser i andre land, gir holdepunkt for å si at innbyggeres tillit til myndigheter øker i slike situasjoner, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Politiet.

I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarer 82 prosent at de har tillit til politiet. Dette er en fremgang på tre prosentpoeng fra 2019. Samtidig svarer 94 prosent at de føler seg trygge. Det melder Politidirektoratet i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2021-01-21 10:03:21 
  Sist oppdatert 2021-01-21 10:03:23 

– Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle medarbeiderne i politiet, og det er takket være dem at vi igjen går fremover på målingen. Vi er ferdig med de store organisatoriske endringene som lå i reformen, men politiet må fortsette arbeidet for å få den nye strukturen og de kvalitetshevende tiltakene til å virke – slik at vi kan levere resultater i tråd med innbyggernes forventninger fremover. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Grunnen til at politiet går frem på målingen, er trolig sammensatt.

Statistikken viser at innbyggernes tillit til politiet i 2020 er på høyere nivå enn ved inngangen til politireformen i 2015. Tilbakemeldingen fra innbyggerne kan derfor tyde på at man begynner å se positive effekter av utviklingsarbeidet som har pågått de siste årene.

– Norsk politi har gjort en solid innsats i dette unntaksåret. Erfaringer fra andre kriser i andre land, gir holdepunkt for å si at innbyggeres tillit til myndigheter øker i slike situasjoner. Vi kan ikke utelukke at koronapandemien kan ha gitt positivt utslag på tilbakemeldingene vi ser i innbyggerundersøkelsen for 2020, kommenterer Bjørnland.

Norsk politi er avhengig av tillit for å kunne gjøre en god jobb. Det siste året har bydd på ekstraordinære utfordringer. Pandemien har påvirket kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og metoder for oppgaveløsning. Det er grunn til å tro at pandemien også kan ha påvirket resultatene i årets innbyggerundersøkelse.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, på vegne av Kantar.
  • Det er gjennomført til sammen 8000 intervjuer (1400 i Oslo politidistrikt og 600 i de øvrige) i tidsrommet 31. august – 12. november 2020.

Les mer av undersøkelsen her

- - - - ANNONSE - - - -