Debatt:

Hvor ble miljøvernet av i de nye departementene?

F.v. Joar Nesse (fylkesleder Vestland), Owe Ingemann Waltherzøe (leder) og Bjarte Helland (nestleder) har skrive dette leserinnlegget. Foto: Pressefoto.
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høsten 2021 har gitt oss et nytt regjeringsalternativ som velgerne ønsket, vårt store spørsmål i den sammenhengen er hvor har MILJØVERN blitt av? Industri- og Næringspartiet er svært opptatt av miljøvern, ser vi på de siste års regjeringskoalisjoner så har man forsaket miljøvern fremfor elefanten i glasshuset de kaller KLIMA.

Når AP var i regjering i 2009 så fikk de gjennomført et viktig vedtak i Stortinget, som baserte seg på miljøvern. U-864 som er et ubåtvrak etter andre Verdenskrig, ligger fortsatt utenfor Fedje med sin dødbringende last og mye andre potensielt farlige remedier, ble vedtatt hevet av Jens Stoltenbergs andre regjering. Vedtaket har etter det bare blitt trenert og utredningene har vist at ingen tar tak i håndfaste tiltak for å sikre miljøet for utslipp.

Her er vedtaket (regjeringen.no) som viser at det er viktig å ta grep for å forhindre spredning av kvikksølvet som er om bord. Siden den gang er det utredet x-antall ganger om det skal tildekkes eller heves.

Ingen miljøminister, samferdselsminister (ansvarlig for budsjett) eller fiskeriminister har tatt tak for å sikre at vedtaket blir gjennomført.

INP vil med dette utfordre dagens minister for Klima- og miljø Espen Barth Eide, om å ta tak i de håndgripelige tiltakene, som er vedtatt på Stortinget. Vernet har blitt fjernet fra stillingsbeskrivelsen av departementet hans, men ansvaret for å sikre at tidligere vedtak i Stortinget blir fulgt opp er like viktig.

Det er respektløst å ikke respektere vedtaket som ble gjort uten innsigelser, spesielt når det er tidligere AP regjeringer som har stått for vedtaket. De tidligere samferdselsministrene som har fått ansvaret, har skjøvet dette fremfor seg og har utvist beslutningsvegring ved gjentatte ganger oppnevnelse av nye utredningsrunder.

Norge benytter utrolige summer på umålbare klimatiltak, men å avsette en liten del til reelle miljøverntiltak faller ikke i god jord hos oss i INP. Vi ber derfor ministeren sette i gang heving av vraket umiddelbart, for å skåne vårt havområde for slike potensielle utslipp. Argumentasjonen om at vi ikke har kompetanse til dette viser at våre Stortingsfolk mangler almene kompetanse. Norge har verdensledende kunnskap og teknologi til å gjennomføre dette, det er bare å akseptere at kostnadene blir slik nå 12 år etter at vedtaket ble gjort.

Slutt å gjem dere bak utredninger og fjern denne miljøbomben fra Vestlandet.