Hurdalplattformen: De største sakene – sjekk hva som angår deg

Det var to fornøyde partiledere som la frem den nye politikken.

Oppløsning av fylker og kommuner, lavere skatt til dem som tjener under 750.000 kroner i året, skolemåltid for barn og utrede abortnemndene. Dette har Ap og Sp blitt enige om.

Barn og skole

 • Gratis skolemat: Støre-regjeringen vil gradvis innføre gratis skolemat.
 • Billigere barnehageplasser og gratis SFO for 1.-klassinger: Støre-regjeringen vil redusere maksprisen i barnehagen. De vil også gradvis innføre gratis SFO og AKS for alle førsteklassinger.
 • Kutt i kontantstøtten: Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet.

Helse

 • Fristiller i abort-saken: Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Men Ap og Sp fristilles til å jobbe for det de selv mener om abort i Stortinget.
 • Redder ikke Ullevål sykehus: Regjeringen skriver at de vil gjennomføre endringer i henhold til vedtatte sykehusplaner. Det betyr at Ullevål sykehus legges ned og man får store sykehus på Gaustad og Aker.
 • Vil fjerne straff for rusavhengige: presiserer at de ikke vil gjennomføre en generell avkriminalisering av narkotika, men foreslår en slags mellomvei.
 • Vil ha fødeavdeling i Kristiansund: De lover å sikre et «trygt føde- og barseltilbud» på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.
 • Nevner ikke Alta: De nevner ikke fødeavdeling eller nytt sykehus i Alta i sin regjeringsplattform.
 • Statlig luftambulanse: De vil forberede statlig overtagelse av luftambulansen.
 • Billigere tannlege for unge: De vil innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.

Bil, vei og jernbane

 • El- og drivstoffavgift: Den nye Støre-regjeringen lover å redusere elavgiften og drivstoffavgiftene, og andre «avgifter som rammer folk flest». Det blir moms på nye elbiler til over 600.000 kroner.
 • Ikke mer konkurranse i jernbanen: Den nye regjeringen sier nei til mer konkurranseutsetting på jernbanen, men det står ikke noe om at de vil snu om på hele jernbanereformen.

Olje og energi

 • Nei til nye kraftkabler: Ap/Sp-regjeringen vil ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden.
 • Oljeleting i nye områder: Ap og Sp skriver at de vil videreføre hovedlinjene i olje- og gasspolitikken, og fortsatt lete etter olje. Det reagerer naturligvis SV på.

Miljø og klima

 • Klimakutt på 55 prosent: De vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990

Forsvar og politi

 • Andøya-nederlag for Sp: Senterpartiet har ikke fått gjennomslag for å beholde Andøya flystasjon. Sp-ordføreren er forbannet.
 • Helikoptre til nord: Solberg-regjeringen flyttet de fleste av Forsvarets Bell-helikoptre sørover, men den nye regjeringen vil flytte flere av dem nordover igjen.
 • Politireformen skal evalueres. Sp og Ap skriver ikke at de skal snu om på hele politireformen, men de skriver at de skal evaluere den. Ap og Sp lover å opprette 20 nye tjenestesteder, og at dette arbeidet skal starte i 2022.

Skatt, arbeid og økonomi

 • Vil utrede EØS-avtalen: EØS-avtalen skal ligge fast, men de vil ha en utredning for å «vurdere erfaringene».
 • Lover skattekutt for under 750.000 kroner: De som tjener under 750.000 skal betale mindre, de som tjener mer skal skattlegges hardere.
 • Midlertidige ansettelser: Ikke overraskende så vil de fjerne den generelle tilgangen til midlertidige ansettelser. NHO sier det er «uheldig å innskrenke fleksibiliteten i arbeidslivet».

Distrikt

 • Åpner for kommune-oppløsninger: Den nye regjeringen vil la tvangssammenslåtte kommuner bli oppløst, dersom kommunestyrene i de aktuelle kommunene fatter vedtak om det.

Landbruk og beite

 • Mer restriktiv rovdyrpolitikk: De vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn.
 • Løfter til bøndene: Norske bønder får nå konkrete løfter fra Ap-Sp regjeringen om inntektsøkning de nærmeste årene. Norges Bondelag mener det er den mest ambisiøse plattformen for jordbruket siden 70-tallet.

Ordet «utrede» forekommer 34 ganger i Hurdalsplattformen. Blant tingene som skal utredes er «omsetningsavgift på digital virksomhet» og «statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp».

NB! Husk at den nye regjeringen til Ap og Sp ikke har flertall i Stortinget og må ha støtte fra andre for å få vedtatt denne politikken.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet vi har fått sammen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Forskjellene mellom folk og folk som lever i deler av landet skal ned. Vi skal ha et trygt arbeidsliv, en aktiv næringsliv og vi skal ta hele landet i bruk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

På spørsmål fra TV 2 om hva som har vært den største seieren og nederlaget, svarte Støre at det har vært vilje til å møte hverandre.

– Vi har blitt enige om et dokument som gjør at vanlige folk merker det i livet sitt. De kommer til å merke det raskt at dette er en ny kurs.

Han sier de kommer til å stå overfor problemer, men også muligheter de neste fire årene.

– Særpreget for forhandlingene har vært at det har vært en vilje til å samarbeide. Det er flere løsninger enn seire og nederlag, sa Støre.

Først torsdag presenterer de to partilederne sine statsråder og departementfordelingen.