Haukeland universitetssykehus satt i beredskap etter IT-sammenbrudd tirsdag ettermiddag

AV: Sandor Dahl, Journalist
Oppdatert: 07.01.2020, kl 16:04

Problemer med den ytre brannmuren i Helse Vest førte til store dataproblemer tirsdag ettermiddag. Haukeland universitetssykehus jobber på spreng med å løse problemene. Blant annet var nettsiden til Helse Bergen nede tirsdag ettermiddag. 

– Cirka klokken 13:15 oppsto det problemer med den ytre brannmuren. Den ble raskt erstattet med en reservebrannmur. Konsekvensene var hovedsaklig knyttet til ekstern trafikk, men situasjonen førte også til at det ble noen følgeproblemer for viktige interne systemer, sier Erik Vigander,  kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssykehus.

– Har dette fått direkte konsekvenser for pasienter eller annen operasjonell-drift? 

– Ikke det jeg er opplyst om så langt, men det kan bli konsekvenser for enkelte i form av utsettelser, sier Vigander. Han sier ingenting tyder på at helseregionen har vært utsatt for et ytre angrep. Ved slike hendelser setter vi alltid beredskap for å kartlegge hvilke systemer som er nede og hvilke konsekvenser det har.

I dette tilfellet vet vi at noen interne systemer var nede. Og noen var litt trege. Helse Vest IKT sier problemene skal løses innen kort tid. NRK melder kl. 16:31 at problemene nå være løst.

AV:
Sandor Dahl
sd@avisa-vest.no