Hareide: – Hurtigruten skal seile strekningen Bodø-Kirkenes istedenfor Bergen-Kirkenes-Bergen

Foto: Henrik Jonassen/SD

Fra 24. og 27. oktober vil skipene betjene strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø. Ordningen gjelder til noe annet er bestemt, skriver Samferdselsdepartementet i pressemelding.

Av: Sandra Andersen   2020-10-12 16:29:59 
  Sist oppdatert 2020-10-12 16:31:11 

– Hurtigruten er viktig for lokalsamfunnene langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Dessverre har vi nå en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten. Vi har valgt å prioritere områdene med begrensede alternativer for transport av gods og distansepassasjerer, og sikre hyppigere anløp ved de nordligste havnene, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Hurtigruten om at de to skipene i drift på kystruten fremover skal seile strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø.

– Mange er opptatt av Kystruten, og jeg har fått mange innspill om utfordringer knyttet til at driften er redusert på grunn av Covid19. Nord-Norge, og da særlig nord for Bodø, er spesielt avhengig av Kystruten for frakt av både passasjerer og gods. Sesongen vi nå går inn i, med fare for vinterstengte veier, gir økt behov for at sjøveien er et reelt alternativ, og vi har derfor konkludert med at det er viktig med økt tilbud på Kystruten i nord, uttaler samferdselsministeren i meldingen.

- - - - ANNONSE - - - -