BISTAND FRA SLUKKEROBOT til Oslo brann og redningsetat er avbestilt brannvesenet i Stavanger har kontroll

Terje Pedersen / NTB scanpix

Parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola står i full fyr. Politiet sier det er fare for at hele bygget skal kollapse. All flytrafikk er stanset på ubestemt tid.

Brannmannskaper kjemper fortsatt for å få slukket brannen som raser i et parkeringshus ved Stavanger lufthavn.

– Det er vanskelig å få skum til å treffe mellom alle bilene. Vi har bedt om en slukkerobot fra Oslo brann og redningsetat, forteller varabrannsjef i stab, Ståle Fjellberg, i Rogaland brann- og redning.

En slukkerobot er beltegående robot som kan gå inn og ta med seg vann og skum og slukke uten fare for mannskap.

– Det brenner fortsatt og er vanskelig å komme til, når det brenner så mye og det er så varmt svekkes konstruksjonen, sier Fjellberg.