Gruppeleder i Bergen-Høyre råder byrådet til å politianmelde alle som bryter karantenen

Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre i Bergen forteller til BT at han mener byrådet bør stramme inn og straffe karantenebrytere.

Av: Kristian Eik   2020-09-15 14:36:26 
  Sist oppdatert 2020-09-15 15:17:27 

– Med bakgrunn i smittekildene vi ser nå, der brudd på karantenebestemmelsene er en del av smittespredningen, bør byrådet ha som prinsipp at alle kjente brudd blir meldt til politiet.

Hove sier videre at det er altfor mange som ikke bryr seg om det han beskriver som den alvorlige smittesituasjonen i Bergen, og at man må til med sterkere lut for å få folk til å innse alvoret.

I mars kom det frem i et rundskriv fra riksadvokaten som BT referer til, der det kommer frem at brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt sett er en bot på 20 000 kr eller fengsel i 15 dager.

Byrådet er derimot skeptiske til Hove sitt forslag om strammere regulering for karantenebrytere. Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) påpeker til BT at de som bryter med karantenen risikerer straff.

Valhammer sier videre det er avgjørende at de som jobber med smittesporing har tillit. De skal ikke vurdere lovbrudd. Det er heller ikke veldig naturlig for en kommune å melde innbyggeren sine til politiet.

Byrådslederen poengterer allikevel at alle som oppdager lovbrudd, være det politiet selv eller andre, kan anmelde dette, og forklarer videre at det kan være aktuelt for kommunen å melde saker til politiet i ulike sammenheng, uten å gå nærmere i detalj på hvilke tilfeller han her referer til – eller utelukker, sier han til avisen.

Hove kritiserer byrådet for manglende Korona-grep

Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre i Bergen sier til Avisa-Vest at det gjelder kort og godt hvis du får påvist koronavirus og er pålagt å være i karantene at du bryter den karanteneregelen og oppsøker venner eller andre mennesker så bryter du med den rådgivningen som vi har i dag og risikerer 20 000 kroner i bot eller 15 dager fengsel.

– Spørsmålet er om kommunen, når de har kjennskap til det og ser at dette bidrar til smittespredning, ikke skal dele denne informasjonen – det mener jeg blir feil av kommunen å ikke anmelde de menneskene som åpent bryter med smitteverntiltakene, sier han.

Hove påpeker at hvis Bergen hadde vært sitt eget land, så hadde vi vært rødt. Han ligger til at det skal sitte langt inne for kommunene å anmelde egen befolkning, men at dette gjerne er en situasjon der dette burde være et virkemiddel som vi benytter oss av. Han kaller uttalelsen fra byrådslederen for pussig, og iallefall ikke en prinsipiell handling. Han ligger til at nabokjerringen og tilfeldige forbipasserende kan være nyttige også i denne sammenheng, men at byrådet her driver med ansvarsfraskrivelse.

Prater ikke du med to tunger i henhold til det du tidligere har uttalt om at studenter ikke skal føle koronaskam?

– Jeg har ikke sagt at studentene skal slippe billig unna, men at de skal slippe å skamme seg, sier Hove.

Han påpeker at hans poeng med politianmeldelse er heller ikke at noen skal skamme seg, men at de skal følge reglene.

– Vi skal ikke bidra til skam, men vi skal sørge for at folk følger reglene, for det er det som bidrar til at vi kommer igjennom pandemien på en bedre måte, og at vi ikke setter liv og helse i fare. For vi har et lovverk, og da må vi sørge for at folk følger det lovverket, sier Hove.

- - - - ANNONSE - - - -