Frogner-drapet: Siktede varetektsfengslet i fire uker

– Siktedes forklaring er et veldig sentralt etterforskningsskritt derfor er vi tilbakeholden med informasjon. Forsvarer har vært i retten i dag og skal snakke med klienten sin i ettermiddag, sånn som vi har forstått det. Så får vi se om det er mulighet for avhør i ettermiddag, sier politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt under en pressebrifing.

NORGE (Avisa-Vest): Mannen i 40 årene som er siktet for drapet på Frogner i Oslo onsdag, varetektsfengsles i fire uker, frem til og med 27. mai. Han underlegges også medieforbud frem til 13. mai.

Av: Sandor Dahl og Sandra Andersen   2021-04-29 15:18:24 
  Sist oppdatert 2021-05-03 12:34:27 

Dette kommer frem av en kjennelse fra Oslo tingrett torsdag ettermiddag.

– Påtalemyndighetene ba om varetektsfengsling i fire uker, med brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden på bakgrunn av bevisforspillelsesfare.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Politiet er i den helt innledende fasen av etterforskningen, og muligheten for bevisforspillelsesfare er derfor spesielt stor. Flere vitner tilknyttet saken er enda ikke avhørt, og det er viktig at politiet får anledning
til å avhøre disse uten at siktede har anledning til å påvirke deres forklaringer».

«Politiet må også få ferdigstille ransaking og andre taktiske og tekniske undersøkelser før siktede får anledning til å påvirke bevis. Det foreligger etter rettens syn en reell mulighet for at siktede kan greie å forspille bevis, blant annet ved å fjerne spor og påvirke vitner, og retten mener at han mest sannsynlig kommer til å benytte denne muligheten hvis han løslates. Saken er svært alvorlig og siktede vil ha interesse av å forspille bevis», heter det i fengslingskjennelsen.

Ønsker å få avhørt siktede

Politiadvokat Rita Parnas i Oslo-politiet møtte pressen ved 15:30-tiden.

– Fengslingsmøtet ble behandlet som kontorforretning fordi siktede ønsket det selv. Han hadde ikke ønske om å møte i retten. Han er fengslet på bevisforspillelsesfare, samtidig som han har forbud mot å lese media. Vi har ikke fått mulighet til å avhøre siktede ennå, derfor er det viktig at han ikke får anledning til å lese det som står, sier Parnas.

Politiet ønsker nå å få avhørt siktede, sier hun.

Siktede har ennå ikke tatt stilling til selve skyldspørsmålet.

– Siktedes forklaring er et veldig sentralt etterforskningsskritt derfor er vi tilbakeholden med informasjon. Forsvarer har vært i retten i dag og skal snakke med klienten sin i ettermiddag, sånn som vi har forstått det. Så får vi se om det er mulighet for avhør i ettermiddag, sier politiadvokaten.

Parnas bekrefter også at det vil bli foretatt en psykiatrisk undersøkelse av mannen.

– Det gjøres ofte i slike alvorlige saker, sier hun.