Forskere slår alarm om sex-ukultur i politiet: – Jeg blir opprørt sier politidirektør Benedicte Bjørnland

Politidirektøren er opprørt etter å ha blitt kjent med resultatene av et forskningsprosjekt hvor det fremkommer urovekkende historier fra deler av etaten.

Av: NTB   2020-10-14 08:51:59 
  Sist oppdatert 2020-10-14 08:54:41 

I en pressemelding sier politidirektør Benedicte Bjørnland at da hun ble presentert for resultatene, fikk hun høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

– Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun presiserer at det at instruktører har hatt intime relasjoner til studenter i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag.

– I årets medarbeiderundersøkelse i politiet ser vi en nedgang fra forrige måling i rapportering på seksuell trakassering fra ca 2% til 1,3%. Selv om prosenten er lav, snakker vi om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen. Hvert eneste tilfelle er ett for mye. Det er behov for å iverksette mer kraftfulle tiltak fremover, sier hun.

Bjørnland sier at hun har vært i kontakt med alle sentrale tillitsvalgte og hovedverneombud.

– Samtlige stiller seg bak innsatsen vi nå skal gjøre. Vi må ha alle ansatte med oss, selv om det å forebygge og håndtere seksuell trakassering først og fremst er et lederansvar, sier politidirektøren.

Overfor Politiforum sier Bjørnland at funnene gjør henne opprørt.

Studien som Bjørnland har fått lese resultatene fra, er gjennomført av professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

– Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

Studien handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt, ikke bare i politiet. I hovedsak har de sett på de operative delene av politiet. Forskningsprosjektet skal sluttføres i 2021. Tidligere har forskerne lagt fram resultater fra Vest politidistrikt.

- - - - ANNONSE - - - -