Fire personer har brutt karantenereglene i Innlandet siste uken

Fire personer har brutt karantenereglene i Innlandet siden forrige fredag, melder Innlandet politidistriktet i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2020-11-13 10:06:27 
  Sist oppdatert 2020-11-13 10:06:29 

Den siste uken er det registrert 4 nye straffesaker knyttet til korona i Innlandet politidistrikt. Sakene dreier seg om brudd på karanteneregler.

Siden mars er det nå registrert 32 straffesaker som omhandler smittevernlovgivningen. Politiet har fått i oppdrag å prioritere kontroll og sanksjonering av brudd på smittevernreglene. De nye tiltakene fra regjeringen trådte i kraft 6. november.

Økt kontroll på grensen og høye bøtesatser

Fra mandag 9. november ble det også økt kontrollvirksomhet på grensen. Innlandet politidistrikt har nå bistand fra HV05. Tollvesenet bistår også politiet med grensekontrollen. Alle som kommer til grensen må legitimere seg og dokumentere gyldig innreise. I tillegg må de reisende fremvise en negativ Covid-19 test som ikke er eldre enn 72 timer ved ankomst Norge. Hvis de reisende ikke er pendlere eller skal foreta annen arbeidsreise må de enten snu eller tilbringe de neste 10 dagene på karantenehotell.

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000 per tilfelle. Hvis næringsvirksomhet blir bøtelagt, er bøtesatsen opp mot kr 50 000. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. I særlig alvorlige eller gjentatte tilfeller, kan det også være aktuelt med fengselsstraff, skriver politidistriktet videre.

- - - - ANNONSE - - - -