Finansministeren åpnet det nye Folkeregisteret: – Sanner få land har et like omfattende register som Norge

Moderniseringen av Folkeregisteret har vært et av de største utviklingsprosjektene i Skatteetaten. Prosjektet har tatt fem år og har hatt en kostnadsramme på 570 millioner kroner.

Av: Sandor Dahl   2020-09-22 09:33:01 
  Sist oppdatert 2020-09-22 09:33:04 

– Det nye og moderniserte Folkeregisteret vil gjøre registrering og deling av opplysninger enklere for oss innbyggere, og mer effektivt for offentlige og private virksomheter, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han offisielt åpnet det nye Folkeregisteret tirsdag.

I en pressemelding skriver Skatteetaten at det nye registeret har bedre funksjonalitet for deling med offentlige og private aktører som bruker opplysningene i Folkeregisteret. Nye tjenester til innbyggerne, bedre kvalitet i opplysningene og raskere og automatisert saksbehandling for Skatteetaten og andre brukere av Folkeregisteret.

– Få land har et like omfattende register som Norge, med så mange opplysninger samlet på ett sted. Vi har det som må være et av verdens beste registergrunnlag for statistiske formål og samfunnsplanlegging. Kommunene kan tilby nok barnehage- og skoleplasser og planlegge riktig beredskap, fordi vi vet hvor mange som bor hvor. Folkeregisteret legger grunnlaget for at du får de tjenestene du har krav på, og personvernet er ivaretatt på en god måte, sa Sanner.

– Med denne moderniseringen har vi ikke bare et godt folkeregister, vi har et topp moderne register som gjør at vi kan fortsette å tilby innbyggerne og bedrifter stadig bedre og tilpassede løsninger. Gjennom fornyelsen er mange tjenester forenklet, slik at de også gir deg raskere svar. Mens det tidligere kunne ta uker å få godkjent et nytt navn eller prøvingsattest for å inngå ekteskap, kan du fremover få svar på sekunder, sa Sanner.

Bedre samordning og deling av informasjon

– Det betyr at du i de fleste tilfeller kun trenger å gi fra deg opplysningene dine ett sted, en gang, for eksempel når du skal melde ny adresse. Aktører som skoler, barnehage, sykehus, legekontorer og NAV vil kunne hente ut adressen din eller andre relevante opplysninger direkte fra Folkeregisteret, sa finansministeren.

– Prosjekter som dette bidrar til digitaliseringen av Norge, og er et eksempel til etterfølgelse for samarbeid på tvers av etater, sektorer og bransjer. Når flere aktører går sammen om å svare ut fremtidens behov, er vi også på vei mot målet om å la brukerne få oppleve én digital sektor, sa Sanner under åpningen.

Raskere oppdatert

Fungerende skattedirektør Eve Bergli understreket også målet om å gjøre opplysninger i Folkeregisteret lettere tilgjengelig og lettere å dele.

– På dette området har vi tenkt helt nytt. Registeret er bygget på en nyutviklet, teknisk plattform, godt egnet og tilrettelagt for samhandling. Det nye Folkeregisteret er av høy teknisk kvalitet. Det er stabilt, sikkert og brukervennlig, og er tilgjengelig hele døgnet, sier fungerende skattedirektør Eve Bergli i en pressemelding tirsdag.

– Brukerne av registeret kan hente ut opplysningene når de selv trenger dem, og med økt bruk av automatisert saksbehandling er flere opplysninger oppdatert i sanntid. Samtidig er personvernet ivaretatt blant annet gjennom regulering av taushetsplikt og hvilke opplysninger de forskjellige aktører kan få utlevert. Det moderne Folkeregisteret er raskere oppdatert med ferske og korrekte opplysninger, sier Bergli.

Folkeregisteret har opplysninger om hele livsløpet, fra fødsel og flytting, til ekteskap, skilsmisse og dødsfall. Årlig meldes det inn nærmere to millioner endringer om opplysningene i Folkeregisteret, står det i meldingen.

Varslet ny tjeneste

Under åpningen avslørte også Skatteetaten at det utvikles en ny tjeneste som åpner opp for at du lettere skal kunne se hvilke opplysninger som finnes om deg i Folkeregisteret.

– Snart kan du kan logge inn via Skatteetatens nettsider for å se hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du kan få se opplysninger som navn, fødselsinformasjon, bostedsadresse og opplysninger om familieforhold som barn og ekteskap. Per i dag er dette en mer tidkrevende og manuell prosess, der du får tilsendt opplysningene i posten, sier Bergli.

Tjenesten skal etter planen lanseres tidlig i 2021.

- - - - ANNONSE - - - -