FHI: Utbrudd av salmonellasmitte i flere fylker

Det opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2021-03-08 13:41:44 
  Sist oppdatert 2021-03-08 13:41:45 

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdaget et utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. 12 personer har fått påvist smitte med utbruddsbakterien. I tillegg er det 8 mistenkte tilfeller. Tilfellene er geografisk spredd over store deler av Norge. Smittekilden er trolig en matvare, men FHI vet ennå ikke hva slags matvare det kan være snakk om.

– De smittede er bosatt i mange forskjellige fylker. Derfor tror vi at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert bredt, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap i pressemeldingen.

Prøvene er tatt i slutten av januar og frem til siste uke av februar (uke 4–8). Totalt, inkludert både bekreftede og mistenkte tilfeller, er det så langt 20 personer i dette utbruddet. De er i alderen fra 11 til 91 år, median alder er 59 år. 60 % er kvinner.  De smittede er bosatt i Viken (9), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland. 10 av tilfellene har vært innlagt på sykehus.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde. Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier Lund.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Pasientene blir intervjuet, og det lokale Mattilsynet tar prøver fra matprodukter i hjemmene til de som er smittet. Dersom rester er tilgjengelige, kan det bidra til å identifisere kilden til utbruddet, skriver instituttet videre.

– Den høye andelen innlagte pasienter i dette utbruddet kan ha sammenheng med tilfellenes relativt høye alder (median 59 år), men dette undersøkes videre, sier lege Hilde Marie Lund.

Symptomer på salmonellose

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuell feber. Diaréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Hvert år blir det meldt mellom 900–1300 sykdomstilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste personene er smittet i utlandet.