FHI: Koronavaksinene viser kun milde og forbigående bivirkninger.

Vaksinene fra BioNTech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca har alle vist å gi en god stimulering av immunforsvaret, men med det følger det også en del ubehagelige, men forbigående bivirkninger.

Av: Sandra Andersen   2021-02-13 13:56:25 
  Sist oppdatert 2021-02-13 13:56:25 

På bakgrunn av dette har FHI siden oppstarten av helsepersonell-vaksinering anbefalt at ikke alle i samme enhet skal vaksineres til samme tid. Fra svenske medier er det rapportert at 100 av 400 vaksinerte helsepersonell ved to sykehus har fått bivirkninger etter å ha fått første dose av koronavaksinen fra AstraZeneca, og at flere måtte holde seg hjemme fra jobb.  

– Alle symptomene er kjente bivirkninger for AstraZeneca-vaksinen, men ut fra hva vi vet fra media er det noe høyere andel av de vaksinerte som har fått disse bivirkningene enn det som er forventet basert på studiedataene, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Erfaringene fra Sverige medfører ingen endring av anbefalingene rundt vaksinasjon av helsepersonell i Norge. Norske helsemyndigheter følger nøye med, og revurderer dette ved behov.  

– Ut ifra den informasjonen vi har, er beslutningen om å ta en pause i vaksineringen noen steder i Sverige gjort for å håndtere personalmangel og er ikke basert på bekymring for nye eller ukjente bivirkninger etter vaksinasjon, sier Watle. 

Helseforetakene mottok de første 21 600 dosene av AstraZeneca-vaksinen tidligere i uken.

Vanlige bivirkninger 

Fra studiene for alle de tre godkjente koronavaksinene i Norge oppgis det at over halvparten får vondt på injeksjonsstedet, hodepine og tretthet. Mange får også ledd- og muskelsmerter og frysninger. En mindre andel kan også få forbigående feber over 38 grader. Disse symptomene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon og vedvarte et par dager. Slike symptomer er vanlige etter vaksinasjon med vaksiner mot andre sykdommer også, men det ser ut til at andelen som får disse bivirkningene er høyere for de tre godkjente koronavaksinene. EU har et robust legemiddelovervåkningssystem for å oppdage bivirkninger og iverksette raske tiltak for å beskytte folkehelsen, skriver instituttet i meldingen.

I Norge kan helsepersonell og befolkningen melde mistenkte bivirkninger av legemidler elektronisk. Alle meldinger, uavhengig av kilde, registreres i samme database (Bivirkningsregisteret), og dette gir norske helsemyndighetene rask og god oversikt over alle meldte hendelser. 

– Alle de godkjente koronavaksinene er vist å gi forbigående bivirkninger hos ganske mange, og derfor har vi i Norge anbefalt at ikke alle helsearbeidere i samme avdeling vaksineres samtidig slik at man unngår at flere må være hjemme med kortvarige symptomer. Dette gjelder for alle koronavaksiner vi har i Norge per nå, avslutter overlegen.

- - - - ANNONSE - - - -