FHI forslår tre tiltak for å skaffe seg tid til å vurdere den nye virusmutasjonen

Folkehelseinstituttet med nye råd til Norske helsemyndigheter etter virusmutasjonen i Storbritannia.

Av: Sandor Dahl   2020-12-20 12:19:58 
  Sist oppdatert 2020-12-20 12:25:07 

Varianten har flere endringer, det vil si mutasjoner og delesjoner, i områder av viruset som er viktige for smittsomhet. Ifølge britiske myndigheter er trolig den nye virusvarianten 70 prosent mer smittsom. I deler av Storbritannia innføres ekstra strenge tiltak i områder der dette viruset er påvist. Varianten er også funnet i andre land, blant annet Danmark, skriver instituttet i en pressemelding.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia har vi også sett i virus i Norge, men ikke så mange endringer og i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er ingen holdepunkter for at virusvarianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom, sier Vold.

  • Styrke etterlevelse av karantenereglene og informasjon om dette til reisende fra Storbritannia (det vil si alle som har hatt opphold i Storbritannia siste 14 dager).
  • Gi råd om PCR-test av alle reisende fra Storbritannia (også norske borgere) innen et døgn etter ankomst i Norge (i tillegg til gjeldende krav om negativ test 72t før innreise til Norge).
  • Se nærmere på unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia og vurdere innstramming.

Forslagene er sendt til Helse og omsorgsdepartementet som vurderer hvor vidt tiltakene skal iverksettes.

– Vi har per i dag ikke oppdaget virusvarianter i Norge der vi har konkludert med endringene har påvirket smittsomheten, slik som den nye virusvarianten i Storbritannia trolig ser ut til å ha, sier avdelingsdirektøren.

- - - - ANNONSE - - - -