FHI: Disse bør bli prioritert først for en koronavaksine – straks pressekonferanse

NY VAKSINE: I dag kom ny informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet angående en kommende covid-19-vaksine. Illustrasjonsfoto: Pfizer.

Når en vaksine kommer til Norge vil det bli satt opp en prioriteringsliste på hvem som skal vaksiners først. Klokken 11:30 kommer trolig fasiten på hvem som skal stå først i vaksine-køen i Norge.

Av: Sandor Dahl   2020-12-04 10:25:10 
  Sist oppdatert 2020-12-04 10:25:11 

FHI anbefaler foreløpig at alle over 65 år, og beboere i sykehjem og omsorgsboliger, prioriteres. Det kommer fram i FHIs utarbeidede notater for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg personer 18 til 64 år med en eller flere av følgende sykdommer/tilstander: 

 • Organtransplantasjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes o Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme (KMI ≥ 35 kg/m²)
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi)
 • Immunsvikt, definert av lege
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Demens

Barn og unge under 18 år anbefales foreløpig ikke å inkluderes i nasjonalt koronavaksinasjonsprogram, uavhengig av underliggende sykdom.

– Dette baserer seg på dagens kunnskap om sykdommen og den svært lave risikoen for alvorlig forløp. I tillegg er det sannsynlig at vaksinene i første omgang ikke vil bli godkjent for barn og unge, skriver FHI.

Ifølge FHI vil dette trolig også gjelde for gravide.

– Men her må vi også vente på mer kunnskap om det foreligger økt risiko for alvorlig forløp hos gravide, veid opp mot potensielle ulemper ved vaksinasjon.

– Å bestemme hvem som skal få vaksinen først innebærer vanskelige valg. Man bør likevel gjøre disse valgene tydelig for å sikre at de knappe vaksineressursene blir brukt på en best mulig måte. Fordelingen av covid-19-vaksiner bør styres etter vår beste tilgjengelige kunnskap, skriver FHI.

FHI skriver videre at det er lagt til grunn en første leveranse som er tilstrekkelig til om lag 1,2 millioner personer. De foreløpige anbefalingene baserer seg på kunnskap om sykdommen og hvem som har størst risiko for alvorlig sykdom.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) holder en pressekonferanse klokken 11:30 fredag der er det ventet at man vil få mer informasjon om covid 19-vaksinasjon i Norge. 

Smitteverndirektør ved FHI Geir Bukholm, direktør i Legemiddelverket Audun Hågå, og helsedirektør Bjørn Guldvog vil også være til stedet.

Du kan se pressekonferansen i videovinduet under:

- - - - ANNONSE - - - -