Fem polske menn bøtelagt for brudd på smittvernloven

Møre og Romsdal politidistrikt har bøtelagt fem polske menn 10.000 kroner hver, for brudd på smittvernloven og covid-19-forskriften.

Av: Sandor Dahl   2021-03-05 13:11:09 
  Sist oppdatert 2021-03-05 13:11:27 

De fem ankom Norge over grensestasjonen på Svinesund 4. januar i år, men unnlot å gjennomføre en pålagt corona-test innen 24 timer etter ankomst, opplyser politiet.

De reiste til bolig i Sande kommune og den manglende testingen ble avdekket av smittesporingsteamet i kommunen 12. januar.

– Denne saken er en klar illustrasjon på hvor viktig det er at testen gjennomføres innen den fastsatte fristen. Det viste seg nemlig at tre av de fem var smittet, sier politifullmektig Tom Berntsen i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Alle de fem har nå fått forkynt en oversatt versjon av forelegget, men de har ikke tatt standpunkt til om de vil vedta reaksjonen.

- - - - ANNONSE - - - -