Feil og mangler på 45% av alle kontrollerte tungbiler i 2019: – skremmende tall viser vegvesenet statistikk

Statens vegvesen kontrollerte over 77.000 tungbiler i løpet av fjoråret. 34.605 havnet i statistikken med feil eller mangler.

– Disse resultatene viser at jobben våre kontrollører gjør ute langs vegen er et svært viktig bidrag til alles trafikksikkerhet. Ved å luke ut de kjøretøyene og førerne som ikke har ting i orden, gjør vi samtidig forholdene bedre for alle de yrkessjåførene som følger regelverket, sier den nye lederen for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

– Kjøreforbud til mer en enn fjerdedel

27% av alle kontrollerte fikk kjøreforbud fram til feil eller mangler var rettet opp. Noen ble stående lenge på en av landets kontrollplasser.

– De som får kjøreforbud for å ha hyller og juggel i frontruta som hindrer sikten til sjåføren, kan rette opp dette forholdsvis raskt. Det er verre med de som har alvorlige tekniske feil eller som må bytte flere dekk før de får kjøre videre. Det er flere tilfeller av at tungbiler må berges til verksted og repareres der før de får slippe ut i trafikken igjen, sier Wigdel.

– Brudd på kjøre- og hviletid

Kontrollørene fra Statens vegvesen sjekker også at tungbilførerne følger regelverket for kjøre- og hviletid.

– Vi kontrollerte kjøre- og hviletiden til over 13.000 førere langs vegen i fjor. 41% hadde mangler som var så store at de ble påpekt. 913 førere hadde brudd som gjorde at de fikk kjøreforbud og ble pålagt hvil på stedet. 1.236 sjåfører hadde overtrådt reglene så grovt at de ble anmeldt, sier Wigdel.

– Forenklede kontroller

I tillegg til de 77.734 fullverdige tungbilkontrollene, ble det registeret over 81.000 forenklede kontroller i løpet av fjoråret.

– En forenklet kontroll betyr at bilene blir sjekket for overlast, vinterutrustning og at kontrollørene foretar en visuell sjekk av kjøretøyet. De lytter og lukter også for å avdekke eventuelle feil ved motor og bremser. I en fullverdig tungbilkontroll går man grundigere til verks. Da blir også førerens dokumenter sjekket, lastsikring blir kontrollert og det foretas en noe mer inngående teknisk kontroll, for eksempel bremseprøve, forklarer Wigdel.

TK tungbilkontroll, Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

– Mer målrettede kontroller

Kjetil Wigdel har ambisjoner om at Statens vegvesen skal bli enda bedre til å velge ut de riktige tungbilene for kontroll.

– Vår visjon er at 100% av de vi stopper skal ha feil og mangler. Det er langt fram dit, men ved hjelp av ny teknologi og et nytt system for risikoklassifisering av transportbedrifter, har jeg tro på at vi vil bli enda bedre til å velge ut de riktige kjøretøyene for kontroll i årene som kommer. På den måten vil de som har alt i orden ha mindre sjanse for å bli stoppet i kontroll, mens risikoen for å bli stoppet vil øke for de som ikke kjører i henhold til regelverket.