Får 10.000 kroner i bot etter Brann-nachspielet

Politiet i Vest har avsluttet etterforskningen i straffesakene som ble opprettet etter nachspielet på Brann Stadion, som omhandler voldtekt og vold.

«Voldssaken er avgjort ved forelegg på bot. Det er utstedt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 271 (kroppskrenkelse), med en bot på kr 10.000.»

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har også etterforsket en voldtektssak etter Brann-nachspielet der til sammen tolv spillere og syv kvinner var til stede.

«Denne saken er oversendt Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse. Politiet vil ikke offentliggjøre hvilken innstilling som er gitt fra politiet til statsadvokatembetet.»

Politiet har ingen opplysninger om ventet behandlingstid for voldtektssaken.

Det var i august at 12 Brann-spillere tok seg inn på Stadion og holdt nachspiel uten klubbens godkjennelse. Spillerne hadde med seg eksterne gjester. Noen dager etter nachspielet innledet politiet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på Stadion.

Senere ble det også opprettet en ny politisak, som omhandlet voldshendelsen en person nå er bøtelagt for. Som AV tidligere har meldt, har en kvinne forklart at hun ble bitt under nachspielet.