EU-kommisjonen frigir nå kontrakten med AstraZeneca

EU-kommisjonen har nå publisert kontrakten med AstraZeneca om levering av vaksinedoser ti landene i EU-samarbeidet. Det har de blitt enige med AstraZeneca om at de skal gjøre, skriver de.

Av: Sandor Dahl   2021-01-29 12:05:33 
  Sist oppdatert 2021-01-29 12:05:36 

– Kommisjonen ønsker selskapets forpliktelse om større åpenhet i deltakelsen av utrullingen av EUs vaksinestrategi, heter det i meldingen.

Det har de siste dagene vært full konflikt mellom AstraZeneca og EU, etter at selskapet fikk produksjonsproblemer hos en av underleverandørene som skal produsere vaksine til EU – og derfor varslet en betydelig reduksjon i antall doser de kan levere i februar.

AstraZeneca er de som skal tilby flest doser til EU og Norge med de avtalene vi har i dag, og den varslede reduksjonen ville ifølge FHI betydd en to måneders forsinkelse i vaksineringen av Norge.

AstraZeneca mener de hele tiden har sagt at de skal levere etter «best effort» i kontrakten, men EU er ikke enig med dem om hva dette skal bety.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg har tidligere sagt:

– Det er en skuffelse at vi ikke får de dosene Norge ble forespeilet og som vi forberedte oss på å fordele. Dette bekrefter at vaksineproduksjon og distribusjon under pandemien er forbundet med betydelig usikkerhet. Vi har likevel tro på at antall vaksinedoser til Norge vil øke fremover.

- - - - ANNONSE - - - -